ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

ต้นเหตุที่จะให้ทราบความจริงทั้งหลาย   

วันที่ 30 สิงหาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จ   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 17 มี.ค. 2515  

วันที่ 17 มีนาคม 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 28 ก.พ. 2515  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2515     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

25 ธ.ค. 2514 เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ...  

วันที่ 25 ธันวาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 20 ธ.ค. 2514  

วันที่ 20 ธันวาคม 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ไหนก็เท่าเดิม   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 1 พ.ย. 2514  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2514     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีพิสูจน์จิตและพระพุทธศาสนา  

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2514     สถานที่ : วัดบวรนิเวศวิหาร พระนคร

หลักปฏิบัติสติสำคัญมาก (คณะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ปัจจุบัน-มล.จิตติ นพวงศ์)   

วันที่ 30 มีนาคม 2514 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปฏิบัติให้ถูกความสุขต้องปรากฏ   

วันที่ 2 มีนาคม 2513     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูเยี่ยงอย่างศาสดา   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2512     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามองดูผลมากกว่าเหตุ   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติกับจิตอย่าได้ห่างกัน   

วันที่ 1 เมษายน 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความชอบธรรมทำโลกให้เย็น   

วันที่ 5 มกราคม 2511     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างธรรม   

วันที่ 27 ธันวาคม 2510 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนธรรมไม่ได้บกพร่อง   

วันที่ 2 ธันวาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2510  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของนักรบในสงคราม   

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ที่ทำโลกให้เดือดร้อนก็คือมนุษย์  

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กายคตาสติ   

วันที่ 25 ตุลาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะเป็นสิ่งที่ให้คุณเสมอไป   

วันที่ 23 ตุลาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2510  

วันที่ 19 ตุลาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรม   

วันที่ 10 กันยายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ข้อธรรมภายในกับภายนอก  

วันที่ 13 สิงหาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 3 สิงหาคม 2510  

วันที่ 3 สิงหาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2510  

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2510  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ  

วันที่ 27 มิถุนายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักบวชพึงมุ่งหมุนธรรมจักร   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คืนวันวิสาขบูชา  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมชำระใจ  

วันที่ 12 เมษายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ 11 เมษายน 2510  

วันที่ 11 เมษายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนากับเรามีต่างกันที่ตรงไหน  

วันที่ 10 เมษายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 9 เมษายน 2510  

วันที่ 9 เมษายน 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 10 มีนาคม 2510  

วันที่ 10 มีนาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 2 มีนาคม 2510  

วันที่ 2 มีนาคม 2510     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามรอยแห่งธรรม   

วันที่ 5 ธันวาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อวิชชารวมตัว ปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้   

วันที่ 5 ธันวาคม 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักบวชเป็นบุคคลตัวอย่าง   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2509     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก