ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

กิเลสทำให้สัตว์ตาบอด   

วันที่ 9 สิงหาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

27 ก.ค. 2527 (เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความหวังของชาวพุทธ   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหากษัตริย์วัฏจักร   

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดเผยสภาวธรรม   

วันที่ 18 มิถุนายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของแสลงไข้ (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 13 มิถุนายน 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัฏจักรวัฏจิต   

วันที่ 8 มิถุนายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลุกปลอบเร้าใจ   

วันที่ 2 มิถุนายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

14 พ.ค. 2527  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรงขังของวัฏฏะ   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาล   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจกิเลส อำนาจธรรม   

วันที่ 19 เมษายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เด็ดด้วยธรรม   

วันที่ 29 มีนาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจ้ามหาอำนาจภายในใจ   

วันที่ 14 มีนาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อาการของกิเลส (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 3 มีนาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนามยปัญญา   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหลือแต่ชื่อกรรมฐาน (ก่อนปาฏิโมกข์)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหลือแต่ชื่อกรรมฐาน(ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัจจุบันบอกอนาคต (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แก่นใจ แก่นธรรม   

วันที่ 27 มกราคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใหญ่ของพระกรรมฐาน(ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 3 มกราคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนฺทิฏฺฐิโก  

วันที่ 19 ธันวาคม 2526     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ข้อวัตรปฏิบัติ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 4 ธันวาคม 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันกฐิน เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2526  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2526 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ (ก่อนปาฏิโมกข์)

วันที่ 21 ตุลาคม 2526     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนฺทิฏฺฐิโก   

วันที่ 19 ตุลาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมแท้ไม่เหมือนอะไร   

วันที่ 5 ตุลาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินคาดยิ่งกว่าจิต  

วันที่ 26 กันยายน 2526     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมจักร   

วันที่ 22 กันยายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเด็ดธรรมต้องเด็ด   

วันที่ 13 กันยายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสหัวเราะ (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 7 กันยายน 2526 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อินทรีย์ ๕   

วันที่ 4 กันยายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินคาดยิ่งกว่าจิต   

วันที่ 26 สิงหาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การแสวงโลก การแสวงธรรม   

วันที่ 18 สิงหาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โรคกายโรคใจ   

วันที่ 3 สิงหาคม 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 28 ก.ค. 2525  

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจดวงก่อเหตุ   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศิษย์ดื้อ   

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

๖.ความจำกับความจริง   

วันที่ 28 มิถุนายน 2526 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิปทาของนักปราชญ์  

วันที่ 26 มิถุนายน 2526     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก