ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ณ สวนแสงธรรม กทม. (หนังสือถึงผู้ว่า ธปท.) 27ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 27 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

อบรมคณะกลับจากประท้วง ธปท. (เงินเข้าคลังหลวงไม่ได้) 26ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 26 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ โรงเรียนบดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี) ถ.ลาดพร้าว บึงกุ่ม กทม. 26ธ.ค.2543 (เย็น)  

วันที่ 26 ธันวาคม 2543 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : โรงเรียนบดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยนวมินทร์ฯ ถ.ลาดพร้าว บึงกุ่ม กทม.

คณะขบวนรถจากทั่วประเทศมาประท้วง ธปท.  

วันที่ 26 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 25ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 25 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

งบประมาณวัดต่างจากงบประมาณรัฐบาล  

วันที่ 25 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 24ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 24 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กทม. 24ธ.ค.2543 (เที่ยง)  

วันที่ 24 ธันวาคม 2543 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ถ.จรัญสนิทวงศ์ (37) เขตบางกอกน้อย กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 24ธ.ค.2543  

วันที่ 24 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม

ณ สวนแสงธรรม กทม. 23ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 23 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 22ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 22 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 21ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 21 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม 20ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 20 ธันวาคม 2543 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม

ณ สวนแสงธรรม กทม. 20ธ.ค.2543  

วันที่ 20 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 19ธ.ค.2543  

วันที่ 19 ธันวาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 18ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 18 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 18ธ.ค.2543  

วันที่ 18 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

17ธ.ค.2543 (ค่ำ) ณ สวนแสงธรรม กทม. (สมเด็จพระสังฆราช)  

วันที่ 17 ธันวาคม 2543 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ณ สวนแสงธรรม กทม. 16ธ.ค.2543 (ค่ำ)  

วันที่ 16 ธันวาคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ฉลองโล่เกียรติคุณ ที่พระเทพรัตนราชสุดาฯ ถวาย  

วันที่ 16 ธันวาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

15ธ.ค.2543 (ค่ำ) ณ สวนแสงธรรม กทม.  

วันที่ 15 ธันวาคม 2543 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

เทศนาหลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ากราบ  

วันที่ 15 ธันวาคม 2543 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

สามัคคีแล้วพ้นภัยชาติไทยเรา (คติจากควาย)   

วันที่ 15 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ดอลลาร์ปฐมฤกษ์   

วันที่ 14 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขอให้รู้เนื้อรู้ตัวเถอะ คนเราอยู่ด้วยกัน   

วันที่ 13 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ลางของนรกอเวจี   

วันที่ 12 ธันวาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปปช. คนดีไม่เสริม คนชั่วไม่กด   

วันที่ 11 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะพระและฆราวาส... 10ธ.ค.2543 (เย็น)  

วันที่ 10 ธันวาคม 2543 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เหมือนเกิดชาติใหม่   

วันที่ 10 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

บาปกรรม   

วันที่ 9 ธันวาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เปิดทางให้ผู้มีความสามารถมาช่วยชาติ   

วันที่ 8 ธันวาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมได้เข้าในหัวใจใดแล้วไม่ต้องหาพยาน   

วันที่ 7 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กิเลสตัวกวนมากที่สุดในหัวใจสัตว์   

วันที่ 6 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พูดของจริงไม่ได้ ศาสนาก็หมด   

วันที่ 5 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระเทวทัตท่านยังเห็นโทษ   

วันที่ 4 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กล้องของธรรม (อบรมคณะ ม.ขอนแก่น) 4ธ.ค.2543 (บ่าย)   

วันที่ 4 ธันวาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เอาอะไรทั้งนั้น (การแต่งกาย)   

วันที่ 3 ธันวาคม 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คาถาหลวงพ่อคูณ   

วันที่ 2 ธันวาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ไม่มีอะไรใหญ่เหนือธรรม    

วันที่ 1 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทหาร ตำรวจเป็นสำคัญ จะรักษาชาติไทยไว้ได้ (คณะโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก-สดุดีหลวงตาภาษาจีน)   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก