ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 30 กันยายน 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัตว์โลกผู้ท่องโอฆสงสาร   

วันที่ 10 สิงหาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานสำคัญของพระ   

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตพระอรหันต์   

วันที่ 29 มิถุนายน 2532 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมสถิตที่ใจ   

วันที่ 21 มิถุนายน 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 18 มิถุนายน 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส   

วันที่ 5 มิถุนายน 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หากมีญาณเห็นโทษใครจะอยู่ได้   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 20 เมษายน 2532 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัมผัสธรรมด้วยภาคปฏิบัติ   

วันที่ 15 เมษายน 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กลมายาของกิเลสที่แทรกมา   

วันที่ 17 มีนาคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมถธรรม-วิปัสสนาธรรม   

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้มาศึกษาให้ได้หลักเกณฑ์นำไปฝึกตน   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายทางดำเนินของธรรม   

วันที่ 11 มกราคม 2532 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 23 ธันวาคม 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศึกษาข้อวัตรปฏิปทานำไปปฏิบัติ   

วันที่ 13 ธันวาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

"ธรรมบูชา" เทศน์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน)   

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานปฏิบัติธรรม   

วันที่ 30 ตุลาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัจธรรมภาคปฏิบัติ   

วันที่ 24 ตุลาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมาวุธ   

วันที่ 12 ตุลาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การพิจารณาธรรมทั้งหลาย   

วันที่ 27 กันยายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การประกอบความพากเพียร   

วันที่ 28 สิงหาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 12 สิงหาคม 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสวัฏฏ์-ธรรมวัตร   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของผู้ปฏิบัติ   

วันที่ 28 เมษายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น   

วันที่ 22 เมษายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาตุคาม (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 16 เมษายน 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์   

วันที่ 13 เมษายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเจริญหรือเสื่อมให้ดูที่ใจตน   

วันที่ 2 เมษายน 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มารในศาสนา   

วันที่ 6 มีนาคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 2 มีนาคม 2531 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาดม

สายทางสู่วิมุตติ   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมไม่ลำเอียง (ณ กรมประชาสัมพันธ์ กทม.)   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2531     สถานที่ : ณ กรมประชาสัมพันธ์ กทม.

เทศน์อบรมพระ avijja  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนธรรมมุ่งลงที่ใจ   

วันที่ 15 มกราคม 2531 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้า   

วันที่ 18 ธันวาคม 2530 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก