ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

11ส.ค.2528 (บ่าย) อบรมคณะวัดหินหมากเป้ง  

วันที่ 11 สิงหาคม 2528 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คู่หมั่น  

วันที่ 10 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

8ส.ค.2528 (บ่าย) อบรมคณะวัดโพธิสมภรณ์  

วันที่ 8 สิงหาคม 2528 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

8ส.ค.2528 (อบรมวันพระ)  

วันที่ 8 สิงหาคม 2528 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

4ส.ค.2528 อบรมวันอาทิตย์  

วันที่ 4 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขั้นตอน-วิธีการแกัความกลัว  

วันที่ 3 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เสียงธรรมแปลไม่ออกก็ตาม เสียงธรรมเสียงโลกต่างกัน  

วันที่ 2 สิงหาคม 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศาสดาเอกของโลก   

วันที่ 1 สิงหาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันเข้าพรรษา (นิทานหลวงตาน้ำเต้า)  

วันที่ 1 สิงหาคม 2528 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

31ก.ค.2528 วันอาสาฬหบูชา  

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ใครเคยสมหวังเพราะตัณหา   

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกนี้ยังมีหวัง (อบรมคณะธรรมจาริก)   

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ที่พึ่งเป็นพึ่งตาย   

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2528 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตยังมีกิเลสดื้อทั้งนั้น (อบรมคณะ เอ็ม.ดี.ทัวร์)   

วันที่ 29 มิถุนายน 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถือศาสนาพุทธ (อบรมคณะ มศว.มหาสารคาม)   

วันที่ 23 มิถุนายน 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

นักเกิดนักตาย   

วันที่ 21 มิถุนายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำพูดครูอาจารย์จับให้ดี ตอบให้ถูกต้อง (อบรมวันพระ)   

วันที่ 10 มิถุนายน 2528 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

8 มิ.ย. 2527 .. พูดท้ายเทศน์  

วันที่ 8 มิถุนายน 2528 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

1 มิ.ย. 2527.. เทศน์อบรมพระ  

วันที่ 1 มิถุนายน 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่อย่างมีที่พึ่ง   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา   

วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาจากหลักนิสัย (ก่อนปาฏิโมกข์)   

วันที่ 4 พฤษภาคม 2528 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินเพื่อความหลุดพ้น   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

17 ก.พ. 2527 .. เทศน์อบรมพระ  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัตถุหรูหรา ธรรมแห้งผาก   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นอนใจจ่ายกิเลส   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หอบ (ก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 21 มกราคม 2528 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

7 ธ.ค. 2527  

วันที่ 7 ธันวาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การต่อสู้ของกิเลสและธรรม   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

8 พ.ย. 2527  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

24 ต.ค. 2527  

วันที่ 24 ตุลาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

9 ต.ค. 2527  

วันที่ 9 ตุลาคม 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายเกิดตายสูญ   

วันที่ 17 กันยายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รากแก้วของศาสนา   

วันที่ 11 กันยายน 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจธรรม   

วันที่ 27 สิงหาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสทำให้สัตว์ตาบอด   

วันที่ 9 สิงหาคม 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

27 ก.ค. 2527 (เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์)  

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2527 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความหวังของชาวพุทธ   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2527 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

14ก.ค.2527 (บ่าย) อบรมคณะผู้แสวงบุญ  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2527 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก