ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ของวิเศษอยู่กับธรรม   

วันที่ 3 มีนาคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โอวาทปาฏิโมกข์   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การเสกสรรปั้นยอของกิเลส   

วันที่ 20 มกราคม 2524 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

เดินตามครู   

วันที่ 10 มกราคม 2524 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรมคือหลักใจ   

วันที่ 1 มกราคม 2524 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิสูจน์เรื่องตายเกิดตายสูญ   

วันที่ 21 ธันวาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 28 พ.ย. 2523  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันกฐิน .. 8 พ.ย. 2523  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2523 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเท่านั้นทำให้สัตว์มืดบอด   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายทางของวัฏวน   

วันที่ 16 ตุลาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าฝืนความจริง   

วันที่ 3 ตุลาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีกิเลสประเภทใดจะสุภาพอ่อนโยน   

วันที่ 24 กันยายน 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงครามล้างโลก   

วันที่ 23 กันยายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระสมบูรณ์แบบ   

วันที่ 15 กันยายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวภพชาติแท้คือ....   

วันที่ 7 กันยายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา   

วันที่ 30 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 26 ส.ค. 2523  

วันที่ 26 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แทงทะลุด้วยสติปัญญา   

วันที่ 24 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 23 ส.ค. 2523  

วันที่ 23 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลอดภัยไร้กังวล   

วันที่ 15 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รื้อภพรื้อชาติ   

วันที่ 9 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความยืดยาวของภพชาติ   

วันที่ 1 สิงหาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 29 ก.ค. 2523  

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมปกครองโลก   

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2523 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเป็นภัย   

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพียรเราต้องฝืน   

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 12 ก.ค. 2523  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรักเสมอตนไม่มี   

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จ่อดูของจริง   

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 21 มิ.ย. 2523  

วันที่ 21 มิถุนายน 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทนอนใจ   

วันที่ 20 มิถุนายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาคือธรรมาลังการ   

วันที่ 13 มิถุนายน 2523 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สติเป็นนายคุมงาน   

วันที่ 2 มิถุนายน 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 30 พ.ค. 2523  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นอนใจ นอนจม   

วันที่ 27 พฤษภาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ปฏิบัติอย่าทำเล่นๆ   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2523 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรรมนิยม   

วันที่ 17 พฤษภาคม 2523 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าแก้วชุมพล สกลนคร

เทศน์ในงานถวายเพลิงศพท่านอาจารย์สุพัฒน์  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2523 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ...4 พ.ค. 2523  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตตภาวนาเป็นมหากุศล   

วันที่ 23 เมษายน 2523 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน จันทบุรี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก