ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 19 ก.ค. 2519  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 17 ก.ค. 2519  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 11 ก.ค. 2519  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2519 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 10 ก.ค. 2519  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 9 ก.ค. 2519  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ กรมทหาร ร. พัน. ๓ อุดรฯ ..1 ก.ค. 2519  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คืนอำลา   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

เที่ยวกรรมฐานในกายนคร   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

สร้างเรือนสามชั้นให้จิต   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

งานล้างป่าช้า   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

มาฆบูชา   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี   

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

มายากิเลส   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จงสร้างสมณะขึ้นที่ใจ   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จิตตานุปัสสนา   

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว

จงสร้างวาสนาที่ใจ   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

อมตธรรม   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ความตายเป็นธรรมดา   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

อกาลิกจิต อกาลิกธรรม  

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จิตบริสุทธิ์   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ปลุกใจสู้กิเลส   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย   

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง   

วันที่ 31 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ทุกขเวทนา   

วันที่ 30 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

อะไรตายกันแน่..   

วันที่ 29 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

สร้าง อตฺตา หิ ก่อนตาย   

วันที่ 28 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ยอดธรรม   

วันที่ 27 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ถาม-ตอบปัญหา  

วันที่ 27 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ถาม-ตอบปัญหา  

วันที่ 27 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จิตผ่องใสคืออวิชชา   

วันที่ 26 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาอยู่ที่ไหน...  

วันที่ 25 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จิตว่างเพราะวางกาย   

วันที่ 24 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ถึงเมืองอิ่มพอ   

วันที่ 23 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จงพยายามเปลี่ยนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตาย   

วันที่ 22 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

สุญญกัป ภัทรกัป   

วันที่ 21 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ   

วันที่ 20 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ทรัพย์ทางกาย ทางใจ...   

วันที่ 19 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์   

วันที่ 18 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ขันธ์ห้า(ชุดหัดตาย)   

วันที่ 17 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก