ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

หลวงปู่เพียร วิริโย เข้ากราบถวายทองคำที่กุฏิ  

วันที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ช่วยกิเลสของโลก  

วันที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 4มี.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 4 มีนาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

การอบรมศึกษาเป็นของสำคัญมาก   

วันที่ 4 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินของจอมปราชญ์   

วันที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 2มี.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 2 มีนาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 2 มีนาคม 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 1 มีนาคม 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลานี้โลกกำลังกิเลสหนา   

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แห่ไปไม่เกิดประโยชน์  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดภูผาแดง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552(เที่ยง)  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดภูผาแดง

รับศีลรับธรรมแล้วให้หากินร่ำรวย   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 21ก.พ.2552 (สาย)  

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เป็นพลังจิตของท่าน   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คิดถึงบุญคุณของหนองผือ   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศรัทธาในหัวใจเจ้าของเต็มด้วยเมตตา   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราทำเผื่อพระกรรมฐาน   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 15ก.พ.2552 (สาย)  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 14ก.พ.2552 (สาย)  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เทศน์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่สงเคราะห์โลก   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 12ก.พ.2552 (สาย)  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ทุกอย่างค่อยปล่อยไป   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมธาตุคือจิตว่างงาน   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 9ก.พ.2552 (สาย)  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวดมนต์ทำบุญข้าวเปลือก 8 กุมภาพันธ์ 2552  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 7:05 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 7ก.พ.2552 (สาย)  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ตั้งเป็นธรรมกฎหมายก็เป็นธรรม (ที่ปรึกษาร.ม.ว.กระทรวงยุติธรรมมากราบ)   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก