ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราตั้งใจเสียสละเป็นคติตัวอย่าง   

วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผลจากความเอาจริงเอาจัง   

วันที่ 5 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้พยายามประหยัดมัธยัสถ์   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติส่วนรวมอย่าไปทำลาย   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

1 พ.ค. 2551 .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุดกำลังที่ช่วยตัวเองและช่วยโลก    

วันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้ใจพอ   

วันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

28 เม.ย. 2551 (บ่าย)  

วันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 26 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 26 เมษายน 2551     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 25 เมษายน 2551(เย็น) บริษัท เอไอเอ จำกัด  

วันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : ณ ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทน บริษัทเอไอเอ จำกัด

เทศน์ได้ทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรม  

วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 23 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เมตตาที่ เอราวาณารีสอร์ท จ.ชลบุรี 23เม.ย.2551 (บ่าย)  

วันที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : เอราวาณารีสอร์ท อ.พัทยา จ.ชลบุรี

ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี 23เม.ย.2551 (สาย)  

วันที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เทศน์วันที่ 22 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน 22เม.ย.2551 (สาย)  

วันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เทศน์วันที่ 21 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เลี้ยงช้างที่วังช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา 21เม.ย.2551 (สาย)  

วันที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วังช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา

ฟังธรรมภาคปฏิบัติ  

วันที่ 20 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 19 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 19 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 19 เมษายน 2551(บ่าย)  

วันที่ 19 เมษายน 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดศรีทองคำเจริญธรรม

เทศน์วันที่ 18 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 17 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 17 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ณ วัดเขาฉลาก (วัดปาลิไลยวัน) จ.ชลบุรี 17เม.ย.2551 (สาย)  

วันที่ 17 เมษายน 2551 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดเขาฉลาก (วัดปาลิไลยวัน) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เทศน์วันที่ 16 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 16 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 15 เมษายน 2551(ค่ำ)  

วันที่ 15 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ไม่เคยทำลายคำสัตย์เจ้าของ  

วันที่ 14 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ขั้นจิตหมุนเพื่อความพ้นทุกข์  

วันที่ 13 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ถ้าจิตลงอะไรในสามโลกธาตุทำลายไม่ได้   

วันที่ 12 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 12 เมษายน 2551(บ่าย)  

วันที่ 12 เมษายน 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เราเปิดแล้วในโลกอันนี้  

วันที่ 12 เมษายน 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ฟังเทศน์ของท่านผู้ทรงธรรม   

วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 11 เมษายน 2551(บ่าย)  

วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 15:10 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

11 เม.ย. 2551 .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตบริสุทธิ์เต็มที่กลายเป็นจิตเมตตา    

วันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดความจริงจากการปฏิบัติ   

วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติอยู่กับพุทโธ    

วันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำคัญที่ผู้ปฏิบัติศีลธรรม    

วันที่ 7 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก