ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

พร้อมเสมอผู้รักชาติบ้านเมือง   

วันที่ 21 มกราคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลับเป็นมงคล   

วันที่ 20 มกราคม 2551 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : พุทธศาสนสถาน อุทยานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ฝึกยากที่สุดไม่มีอะไรเกินฝึกจิต   

วันที่ 20 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เงินวัดนี้เป็นเงินเพื่อโลก   

วันที่ 19 มกราคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เอาจริงเอาจังไม่เห็นฤทธิ์เดชของธรรมของกิเลส   

วันที่ 18 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คลังหลวง 5 (17ม.ค.2551)  

วันที่ 17 มกราคม 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เมืองไทยเรานี้เป็นกองรับเหมา   

วันที่ 17 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุดท้ายอยู่ที่จิตบริสุทธิ์   

วันที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้มุ่งธรรมในใจท่านไม่สนใจเรื่องการขบการฉัน   

วันที่ 15 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สะทกสะท้านกับใครสามโลกธาตุนี้   

วันที่ 14 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักธรรมะต้องยอมรับ   

วันที่ 13 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราเป็นธรรมหมดแล้ว   

วันที่ 12 มกราคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประกาศธรรมสอนโลกวิทยุนี้ก็หลวงตาบัว   

วันที่ 11 มกราคม 2551 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

9 ม.ค. 2551 .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 9 มกราคม 2551 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ไม่มีอะไรหนักยิ่งกว่ากรรมดีกรรมชั่วของเรา   

วันที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เทวบุตรเทวดา-อินทร์-พรหมเทศน์ให้ฟังหมดแล้ว   

วันที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

จิตวิญญาณมันเป็นได้ทุกอย่าง   

วันที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ญาติโดยความเป็นธรรม   

วันที่ 7 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกใจให้เข้มแข็ง   

วันที่ 6 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกให้ได้ตามหลักศาสนา   

วันที่ 5 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้หาธรรมต้องเห็นธรรม ผู้หาโลกต้องเห็นโลก   

วันที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความหมายที่ปรากฏขึ้นในจิต   

วันที่ 3 มกราคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความหมายที่ปรากฏขึ้นในจิต (เพิ่มเติม)  

วันที่ 3 มกราคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

จิตเข้าข้างในจะไม่หนาว   

วันที่ 2 มกราคม 2551 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปีใหม่ปีเก่าขึ้นอยู่กับเรา   

วันที่ 1 มกราคม 2551 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้เขาตายไปเพื่อเรา..ไม่เอา   

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดีชั่วอยู่กับตัวของเรา   

วันที่ 30 ธันวาคม 2550 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไปเอาน้ำใจเขา   

วันที่ 30 ธันวาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาจริงเอาจังไม่เหมือนใคร   

วันที่ 29 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ว่าเป็นครูสอนโลกก็ไม่ผิด   

วันที่ 28 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คลังหลวง 4 (27ธ.ค.2550)  

วันที่ 27 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เพราะปากเปราะ   

วันที่ 27 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าให้เห็นภัยในความเกิด   

วันที่ 26 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนารู้ตามหลักความจริง   

วันที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กว่าจะได้ธรรมมาสอนโลก   

วันที่ 24 ธันวาคม 2550 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ทำความดีตามทางนักปราชญ์   

วันที่ 23 ธันวาคม 2550 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 23 ธันวาคม 2550 (บ่าย)  

วันที่ 23 ธันวาคม 2550 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดถ้ำสาริกา

ที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้คืออำนาจความเมตตา   

วันที่ 22 ธันวาคม 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 21 ธันวาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 21 ธันวาคม 2550 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สร้างความเป็นมงคลทั้งหลับทั้งตื่น   

วันที่ 21 ธันวาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก