ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

มันอยู่แบบอิสระพระเหล่านี้น่ะ   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดากับพระคุยกัน    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใช้ความคิดบ้างซิ    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สระอมตธรรม    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แขนซ้ายของเรา    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนเดียวเท่านั้นไม่เป็นอีก    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เคารพศาสดาแล้วจะเคารพใคร    

วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ในงานครบรอบ 21 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

อุบายวิธีที่จะสนับสนุนให้มีสติต่อเนื่อง    

วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้แท้สอนไม่ผิดไม่พลาด   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากให้มีคนมาพูดเรื่องภาวนาให้ฟัง   

วันที่ 12 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนสรีรศาสตร์จบ    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเข้าใจว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไป    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วัดสถานที่เคารพบูชา   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝันเป็นมงคล    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท้าวสักกเทวราชมาขอ    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

5 พ.ค. 2550 (ค่ำ) .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2550 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : จ.ร้อยเอ็ด

เห็นวัตถุดีกว่านามธรรม   

วันที่ 5 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมจูงจมูกทำไมไม่เห็น    

วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกเป็นนักรบ    

วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแบบสิ้นกิเลส    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปไหนมาไหนลำบากลำบน   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเท่านั้นเป็นก้างขวางคอ   

วันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ไม่เหนือกันสอนกันไม่ได้   

วันที่ 29 เมษายน 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สอนพวกเทพ   

วันที่ 28 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะก้าวตามทางของศาสดา   

วันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ณ สวนแสงธรรม กทม. 15เม.ย.2550 (ค่ำ)  

วันที่ 15 เมษายน 2550 เวลา 17:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กทม.

ปลุกใจเพื่อความดี  

วันที่ 14 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ศาสนาที่แท้จริง   

วันที่ 13 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2550 (บ่าย) ณ บ้านคุณเรวดี (ป้อม) อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ  

วันที่ 13 เมษายน 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

มีธรรมในใจเรียกว่าชาวพุทธ   

วันที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 18:55 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เราเป็นนักสงวนเนื้อหนังของชาติไทย   

วันที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมอริยสัจเป็นหินลับปัญญา   

วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เราจะพาพี่น้องทั้งหลายทำประโยชน์ให้โลก   

วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 6:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตใจนี้ต้องอาศัยการซักฟอก   

วันที่ 8 เมษายน 2550 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

มีสติแล้วความคิดจะไม่เกิด   

วันที่ 7 เมษายน 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส ... 7 เม.ย. 2550 (บ่าย)  

วันที่ 7 เมษายน 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ณ วัดหนองรังกา

เอาธรรมไปซักฟอกกายวาจาใจของตน   

วันที่ 6 เมษายน 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ณ วัดป่าเขาน้อย

นักล่า    

วันที่ 6 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตารู้แจ้งในธรรม    

วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก