ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เฉลี่ยความสุขให้โลก    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมไม่พาใครจน    

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเกิดที่ใจกินไม่หมด    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เวลา 20:30 น.     สถานที่ : วัดป่าโนนม่วง (วัดป่ามหาวิทยาลัย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้จะทรงศาสนาไว้ได้    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตรวจสอบจิตใจตัวเอง    

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 วัดป่าโนนทอง  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าโนนทอง จ.อุดรธานี

เรื่องจอมปลอมแทรกธรรม    

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 22 พ.ย. 46 บ่าย  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ให้เชื่อบุญเชื่อบาป    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านผู้สิ้นกิเลส    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทศาสดาองค์เอก    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม่นยำคือภาคปฏิบัติ    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาขอเราก็เห็นใจ    

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้สิ้นทุกข์   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : บ้านต้นสน เลขที่ 409 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 15 พ.ย. 46 บ่าย  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าเวียงธรรม, ประเทศพม่า

เทศน์ช่วยชาติ ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : สนามหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน อ.เมือง จ.น่าน

จังหวัดมหามงคล   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าพระอาจารย์มั่น ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เสียงเทศน์ช่วยชาติ ณ สำนักสงฆ์ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สำนักสงฆ์ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เสียงเทศน์ช่วยชาติ วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13:09 น.     สถานที่ : วัดป่าศาลาปางสัก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ลอยกระทง บ้านคุณ ฐาวรา อ. เมือง จ.เชียงใหม่  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : บ้านคุณ ฐาวรา อ. เมือง จ.เชียงใหม่

เสียงเทศน์ในงานยกช่อฟ้าพระวิหารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 เวลา 15:39 น.     สถานที่ : วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เทศน์ช่วยชาติ ณ วัดป่าน้ำทรัพย์ จ.พิษณุโลก  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าน้ำทรัพย์ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

เราแน่ใจว่าดูคนไม่ผิด    

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พื้นฐานแห่งความสำเร็จในธรรม    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาไม่มีอะไรบกพร่อง    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอมรับพระพุทธเจ้าแล้วเหรอ    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนังสือพิมพ์เขาเตือน    

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนาเมื่อทำไม่หยุดแล้วมีช่องจนได้    

วันที่ 31 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเลิศเลอ    

วันที่ 30 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าหูเบา    

วันที่ 29 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจนกำลังจะตกทะเล    

วันที่ 28 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีศาสนาติดตัวบ้าง    

วันที่ 27 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขี้เกียจตอบปัญหาอย่างนี้นะ    

วันที่ 26 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำตาที่มีคุณค่า    

วันที่ 25 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มอบ ๑,๐๓๐ กิโลเป็นอย่างน้อย    

วันที่ 24 ตุลาคม 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าที่แท้จริงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์    

วันที่ 23 ตุลาคม 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มันก่อกวนเรื่อยนะ    

วันที่ 22 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กู้เงินมาทำบุญ    

วันที่ 21 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความแตกร้าวสามัคคีไม่ใช่ของดี    

วันที่ 20 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 ต.ค. 2546 เย็น  

วันที่ 18 ตุลาคม 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก