ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

สง่างามด้วยหิริโอตตัปปะ   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนธรรมแต่เพื่อโลก    

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 20 ก.ค. 2546 บ่าย  

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ระงับทุกข์ด้วยธรรม    

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำเร็จอรหันต์ในปากเสือ    

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาคอกิ่ว    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พอนอกสมมุติ    

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนดีให้เสริม    

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม้แต่สัตว์ยังมีธรรม    

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีตัดราคะ   

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตตภาวนาเป็นรากแก้ว (วันเข้าพรรษา)    

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เข้าพรรษาให้มีคำสัตย์คำจริง    

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 12 ก.ค. 2546  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 11 กรกฎาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 11 ก.ค. 2546 บ่าย  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

สิ้นสุดจากอุ้งเหยี่ยวใหญ่   

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 10 กรกฎาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 10 กรกฎาคม 2546(บ่าย)  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2546 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 10 กรกฎาคม 2546(เช้า)  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ณ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย กทม. 9ก.ค.2546 (เย็น)  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม.

พระกตัญญู   

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 8 กรกฎาคม 2546(เย็น)  

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

๑๐ ก.ค. ทอง ๕๕๐ กิโล   

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 7 กรกฎาคม 2546(เย็น)  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 7 กรกฎาคม 2546(บ่าย)   

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ถ.นางลิ้นจี่ เขตสาทร กรุงเทพฯ

งัดความจนลงทะเล   

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 6 กรกฎาคม 2546(เย็น)  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดสิริกมลาวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เสียงเทศน์วันที่ 6 กรกฎาคม 2546(บ่าย)  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บ้านพุทธสามัคคี จ.นนทบุรี

เอาให้เหนือความล่มจม   

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

รบด้วยธรรม   

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 5 กรกฎาคม 2546(บ่าย)  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

๑๑ ก.ค.เอาให้เต็มเหนี่ยว   

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

๑๐ ก.ค.นี้มอบทอง(เลื่อนเป็น ๑๑ ก.ค.)   

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 2 กรกฎาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

หมดเพื่อมี   

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 1 กรกฎาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 1 กรกฎาคม 2546(บ่าย)  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ปรารถนาพุทธภูมิต้องเป็นนักเสียสละ   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 30 มิถุนายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เทศน์กล่อมใจ   

วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก