ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา" มีจำนวน "5605" กัณฑ์

เสียงเทศน์วันที่ 29 มิถุนายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 29 มิถุนายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธารน้ำใจจากไทยต่างแดน    

วันที่ 29 มิถุนายน 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 28 มิถุนายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 28 มิถุนายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ที่หัวหิน

เสียงเทศน์วันที่ 28 มิถุนายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 28 มิถุนายน 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ร.ร.ประจำอำเภอหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลวงตาสอนเศรษฐกิจ   

วันที่ 27 มิถุนายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 26 มิถุนายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 26 มิถุนายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

อย่าเย่อหยิ่งจองหองต่อชาติ   

วันที่ 26 มิถุนายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 25 มิถุนายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 25 มิถุนายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ชาวพุทธควรจะมีศีล ๕   

วันที่ 25 มิถุนายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 24 มิถุนายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 24 มิถุนายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 24 มิถุนายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 24 มิถุนายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ

ระวังตัวให้ดี   

วันที่ 24 มิถุนายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 23 มิถุนายน 2546(ค่ำ)  

วันที่ 23 มิถุนายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 23 มิถุนายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 23 มิถุนายน 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บ้านพุทธมณฑลสาย 1 กรุงเทพฯ

ตายแล้วย้อนกลับมาบ้านเรือน   

วันที่ 22 มิถุนายน 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : สวน 36 พรรษา สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เมืองล้นค่าราคาสูง   

วันที่ 22 มิถุนายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

อยากดีต้องฝืน   

วันที่ 21 มิถุนายน 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เสียงเทศน์วันที่ 21 มิถุนายน 2546(บ่าย)  

วันที่ 21 มิถุนายน 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ผู้ตายหวังพึ่งผู้มีชีวิตอยู่    

วันที่ 21 มิถุนายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาษาพระ หัวใจพระ    

วันที่ 20 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลานี้ใจเรามันเป็นบ๋อยของกิเลส    

วันที่ 19 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชอบเพศเดียวกัน    

วันที่ 18 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจดีย์ที่น่ากราบไหว้    

วันที่ 17 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาวพุทธเรากวนศาสนา    

วันที่ 16 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจคือธรรม    

วันที่ 15 มิถุนายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เถียงพ่อเป็นบาปหรือไม่    

วันที่ 14 มิถุนายน 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องที่จะเป็นภัยต่อชาติอย่าเอาเข้ามายุ่ง    

วันที่ 13 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เก็บหอมรอมริบได้หมดคือหลวงปู่มั่น    

วันที่ 11 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเทียบกับเขาโค    

วันที่ 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นายกสงสารคนจน    

วันที่ 9 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีระงับดับความฟุ้งซ่าน    

วันที่ 8 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักภาวนาแท้    

วันที่ 7 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าลืมว่ากรรมเป็นของเรา    

วันที่ 6 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นใจนายก    

วันที่ 5 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเวลานี้แทบจะไม่มีเหลือ    

วันที่ 4 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะเป็นเขาโคหรือขนโค    

วันที่ 3 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นตามนิสัยวาสนา    

วันที่ 2 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สังขารหลวงตาอ่อนมากแล้ว   

วันที่ 1 มิถุนายน 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเสมอภาคในธรรมธาตุ    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานอันยิ่งใหญ่ของชาติ    

วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Next > >

หน้าแรก