ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "ธรรมะชุดเตรียมพร้อม" มีจำนวน "98" กัณฑ์

ธรรมะจากจดหมาย  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คืนอำลา   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

เที่ยวกรรมฐานในกายนคร   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

สร้างเรือนสามชั้นให้จิต   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

งานล้างป่าช้า   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

มาฆบูชา   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี   

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

มายากิเลส   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จงสร้างสมณะขึ้นที่ใจ   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จิตตานุปัสสนา   

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว

จงสร้างวาสนาที่ใจ   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

อมตธรรม   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ความตายเป็นธรรมดา   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

อกาลิกจิต อกาลิกธรรม  

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จิตบริสุทธิ์   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ปลุกใจสู้กิเลส   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย   

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง   

วันที่ 31 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ทุกขเวทนา   

วันที่ 30 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

อะไรตายกันแน่..   

วันที่ 29 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

สร้าง อตฺตา หิ ก่อนตาย   

วันที่ 28 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ยอดธรรม   

วันที่ 27 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ถาม-ตอบปัญหา  

วันที่ 27 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ถาม-ตอบปัญหา  

วันที่ 27 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จิตผ่องใสคืออวิชชา   

วันที่ 26 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาอยู่ที่ไหน...  

วันที่ 25 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จิตว่างเพราะวางกาย   

วันที่ 24 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ถึงเมืองอิ่มพอ   

วันที่ 23 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

จงพยายามเปลี่ยนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตาย   

วันที่ 22 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

สุญญกัป ภัทรกัป   

วันที่ 21 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ   

วันที่ 20 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ทรัพย์ทางกาย ทางใจ...   

วันที่ 19 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์   

วันที่ 18 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ขันธ์ห้า(ชุดหัดตาย)   

วันที่ 17 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

สู่สมรภูมิ   

วันที่ 16 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส   

วันที่ 15 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

สู้แค่ตาย   

วันที่ 14 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

สร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย   

วันที่ 13 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ   

วันที่ 12 มกราคม 2519     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด


1 | 2 | 3 | Next > >

หน้าแรก