ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "ธรรมะชุดเตรียมพร้อม" มีจำนวน "98" กัณฑ์

กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงครามจิต สงครามขันธ์   

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์   

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติตนอย่างไร   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานของจิต  

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวง   

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อริยสัจภายในจิต  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2518  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2518  

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2518  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2518     สถานที่ : ศาลาโรงครัว วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2518  

วันที่ 26 ตุลาคม 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องการให้ทานและตอบปัญหาธรรม  

วันที่ 24 ตุลาคม 2518 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวันที่ ... 24 ต.ค. 2518 กัน 2  

วันที่ 24 ตุลาคม 2518 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2518  

วันที่ 23 ตุลาคม 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มัชฌิมาปฏิปทา  

วันที่ 0 สิงหาคม 2518     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3

หน้าแรก