ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เสาะแสวงหาคุณงามความดี  

วันที่ 6 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นพระต้องมีคำสัตย์คำจริง (คุณธรรม อ.ปัญญา-อาภัพวาสนาผู้สืบทอด)   

วันที่ 5 มิถุนายน 2545 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ส้วมถานกับทองคำธรรมชาติ    

วันที่ 4 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การก่อกรรมก่อเวรไม่ใช่ของดี   

วันที่ 3 มิถุนายน 2545 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

นิสัยเสียจนลืมตัว   

วันที่ 2 มิถุนายน 2545 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ไม่ได้ ๑๐ ตันคอหลวงตาขาด    

วันที่ 1 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงมีวาสนาก็ต้องฝึกอบรม    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันถวายมหาทาน  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจของชาติไทยอยู่กับหลวงตา  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาพูดตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใคร  

วันที่ 28 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองคำ ๑๐ ตันเป็นความมุ่งหมายของชาติไทย  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันบูชาคุณพระพุทธเจ้า  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โบสถ์จรดฟ้า หัวใจจรดนรก    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาพระกราบยากแล้วเดี๋ยวนี้    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ญาณ หยั่งทราบจากจิต    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เสียดายอะไรยิ่งกว่าชาติ-ศาสนา  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2545 (ทีวีช่อง 5)  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : ไม่ระบุ

ลูกศิษย์ห่วงใย  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาสมบูรณ์แบบ    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตพระอรหันต์ไม่มีคำว่าทุกข์  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การพิจารณาถอนอุปาทาน  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เครื่องหมายความสิ้นกิเลส  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

บวชมาสร้างแต่บาปแต่กรรม    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตเสื่อม ทางไม่เคยเดิน สมบัติไม่เคยมี    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราสร้างแต่ความดีให้โลก  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

องค์นี้องค์หนึ่งอัฐิจะกลายเป็นพระธาตุ  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แพ้ยา  

วันที่ 13 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่อยากสร้างนรกอเวจีแล้วอย่ามาทำอะไรเรา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เนื่องในวันอุปสมบทครบ ๖๘ ปีของหลวงตา  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2545 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดโยธานิมิต อ.เมือง จ.อุดรธานี

ข้าศึกหลวงตาแฝงมาในรูปต่าง ๆ    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าเลิศด้วยธรรม    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดีชั่วทำแล้วไม่สูญหาย  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาติ ศาสนามีคุณค่าไม่มีอะไรเกิน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

กิเลสขาดสะบั้นด้วยอำนาจความเพียร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2545 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสันตินิมิต อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ

ประวัติแห่งชีวิตชาติไทย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : สนามที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

ธรรมพระพุทธเจ้าลากคนขึ้นจากภัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : บ้านคุณนายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร

ธรรมกับโลกให้เป็นคู่เคียงกัน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดภูดินแดง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศีรสะเกษ

ทอง ๑๐ ตันเอาให้ได้  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้ใจแล้วก็รู้ธรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2545     สถานที่ : เทศบาลศาลากลางจังหวัดยโสธร

น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก