ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

กรรม พื้นฐานสำคัญในพุทธศาสนา    

วันที่ 4 ธันวาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาเหยียบย่ำคนดี คือ คนที่เลวมากที่สุด    

วันที่ 2 ธันวาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่ละทางพ้นทุกข์    

วันที่ 1 ธันวาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเป็นใหญ่ไปที่ไหนชุ่มเย็น    

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดีชั่วเปิดเผยด้วยกัน ให้คัดเลือกเอา  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาสอนเพื่อความสมหวังอันสมบูรณ์  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำนบใหญ่รับรองความสุข  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บาปกรรมผู้ติเตียนพุทธศาสนา  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ทำตัวให้ดี ไปที่ไหนทุกข์ทั้งนั้น  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพื่อท่านผู้นี้จะยกชาติบ้านเมืองขึ้นสืบต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

“ศาสนาพุทธสำหรับผู้มีวาสนา”  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดโรงธรรมสามัคคี จ.เชียงใหม่

ศาสนาล่าเมืองขึ้น  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยังไม่ดีถึงดุกัน    

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนดีให้พยุง  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุขตรงที่อิ่มพอ  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพิ่มน้ำหนักให้คำพูด  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แดนอัศจรรย์อยู่ฟากตาย  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ได้วัดรอยพระพุทธเจ้า  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมมีอยู่กับทุกคน อย่าให้กิเลสหลอก  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมมีอยู่กับทุกคน อย่าให้กิเลสหลอก    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีใครลำบากยิ่งกว่าพระโพธิสัตว์  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาแท้ไม่เหยียดหยามใคร  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของธรรมต้องเกรงธรรม  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สั่งสมสิริมงคลด้วยความสำรวม  

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ในความพอดีบ้าง    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าให้กิเลสหลอก  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้ผู้นำดีแล้วจับให้ติด  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่กับพุทธศาสนาอย่าให้ใจว้าเหว่  

วันที่ 31 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าจืดจางกับชาติของตน  

วันที่ 30 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อรรถธรรมเป็นของดีมาแต่กาลไหน ๆ    

วันที่ 27 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รวมน้ำใจอุ้มชาติของเรา  

วันที่ 26 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาถือให้มั่นคง  

วันที่ 25 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงสารโรงพยาบาล  

วันที่ 24 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาภัยกำลังคืบคลานเข้ามา  

วันที่ 23 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีกลืนชาติกลืนศาสนา  

วันที่ 22 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีฟังยอดธรรม    

วันที่ 21 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำใจเครื่องประสานทั่วโลกดินแดน  

วันที่ 20 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจจิตอัศจรรย์ของท่านอาจารย์ฝั้น    

วันที่ 19 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำใจชาวพุทธต่อวัด    

วันที่ 18 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิทานหมากับต่อ  

วันที่ 17 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก