ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ทาน ศีล ภาวนา ตัดภพชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2544 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กทม.

พยุงชาติไว้ให้ดี  

วันที่ 14 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  

วันที่ 13 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  

วันที่ 12 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายใจได้คือธรรม   

วันที่ 11 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟังเทศน์ให้เป็น  

วันที่ 10 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีการปฏิบัติธรรม   

วันที่ 9 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราตายไปแล้ว ธรรมะสำคัญ ๆ จะออกทีหลัง   

วันที่ 8 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตยังไม่ได้หลักเกณฑ์อย่าปล่อยคำบริกรรม  

วันที่ 7 มิถุนายน 2544     สถานที่ : จิตยังไม่ได้หลักเกณฑ์อย่าปล่อยคำบริกรรม

เงินช่วยโลกมีใช้อย่างเขียม  

วันที่ 6 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเกิด ธรรมเกิด  

วันที่ 5 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประดับใจด้วยธรรม  

วันที่ 4 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  

วันที่ 3 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปิดทางให้ผู้สามารถนำชาติ  

วันที่ 2 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นายกฯ ผู้ชนะหัวใจประชาชน   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาสมบัติประจำใจ   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

30พ.ค.2544 (เย็น)  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2544 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อังคุลีมาล  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

29พ.ค.2544 (เย็น)  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2544 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศักดิ์ศรีของชาติ (ความสำคัญของส่วนรวม)   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใช้ฝ่ายมากเป็นประมาณไม่ได้ ต้องมีธรรมแทรก (ที่อยู่ของจิต)   

วันที่ 27 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปัญญาจะรู้เห็นตามนิสัยวาสนา (ปัญญาน้ำล้นฝั่ง)   

วันที่ 26 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 26 พฤษภาคม 2544 (เย็น)  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2544 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ของดีอยู่ลึกลับ   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มุ่งธรรมต้องหนักในธรรม   

วันที่ 24 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เสียงพี่น้องชาวไทยจากทุกทิศ  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาของดีไม่ใช่หรือ  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัตว์ในวัด  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราสอนโลกนี้เป็นเพียงกิริยาไม่ใช่ตัวจริง   

วันที่ 20 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไอ้ด่างถูกเนรเทศ  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญญาไอ้ด่าง   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวหน้าต้องเพื่อส่วนรวม   

วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงปู่มี โคราช  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องแปลกที่วัดดอยธรรมเจดีย์   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าอยากพ้นภัย  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายของกรรม  

วันที่ 13 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความฟุ้งเฟ้อเมืองไหนสู้เมืองไทยไม่ได้  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่กับจอมปราชญ์    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พอแล้วไม่ทุกข์    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2544 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การทำความดีต้องฝืนตลอด   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก