ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เลือกรัฐบาลใหม่ดูให้ดี เมืองไทยบอบช้ำมากแล้ว   

วันที่ 25 กันยายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เตือนพี่น้องชาวไทยให้รู้   

วันที่ 24 กันยายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระอภิธรรมปิฎกไม่มี?  

วันที่ 23 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เขาว่าหลวงตายุ่งกับการเมือง 23ก.ย.2543 (บ่าย)   

วันที่ 23 กันยายน 2543 เวลา 15:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่าเป็นเต่าหัวหดอยู่ในกระดอง  

วันที่ 22 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปรตผีในร่างเทวดา   

วันที่ 21 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมืองไทยเราตั้งชื่อเสียใหม่ก็ดี   

วันที่ 20 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยเราต้องเอาชนะ (มหาอำนาจคอยสอดแทรก)   

วันที่ 19 กันยายน 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถ้าไม่ยึดศาสนาแล้วจมนะ   

วันที่ 18 กันยายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปัญหานี้ถ้าไม่รู้ถามไม่ได้  

วันที่ 17 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พวกเสนียดจัญไรต่อบ้านเมืองอย่าเอา  

วันที่ 16 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมคณะชาวบ้านหนองผือ 16ก.ย.2543 (เย็น)  

วันที่ 16 กันยายน 2543 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ที่พึ่งสองประเภท  

วันที่ 15 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์  

วันที่ 14 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนอนในส้วม  

วันที่ 13 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนด้วยความหวังดี  

วันที่ 12 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำใจเป็นสำคัญ  

วันที่ 11 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมนี้เปิดตลอดสำหรับผู้ต้องการ(ความจริง)  

วันที่ 10 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พวกอนันตริยกรรม  

วันที่ 9 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมคณะนิสิตนักศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  

วันที่ 9 กันยายน 2543 เวลา 16:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วัฏจักรนี้คือนรกอเวจี   

วันที่ 8 กันยายน 2543 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะเจ้าคุณธรรมมงคล เจ้าคณะภาค 8 (บ่าย)  

วันที่ 8 กันยายน 2543 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขันธ์ ๕ เครื่องมือของกิเลสและธรรม  

วันที่ 7 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การกู้หนี้ยืมสินขอให้พิจารณาให้มาก  

วันที่ 6 กันยายน 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ธรรมเข้าฝังใจ  

วันที่ 5 กันยายน 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เรียนธรรม ปฏิบัติให้เป็นธรรม (เทศน์อบรมคณะครูสอนภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ)  

วันที่ 5 กันยายน 2543 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สอนหมอนุ้ย-คุณแดง (ช่อง 3) 3ก.ย.2543 (เย็น)  

วันที่ 3 กันยายน 2543 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คติธรรมอันเยี่ยม (พูดตามความรู้ของธรรม)   

วันที่ 2 กันยายน 2543 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เงิน….เพื่อโลกทั้งนั้น   

วันที่ 1 กันยายน 2543 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

รักชาติ-รักอิสระ  

วันที่ 31 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีประกอบความเพียรให้ได้ผล  

วันที่ 30 สิงหาคม 2543     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลอกลวงโลกตลอดเวลาก็คือกิเลส   

วันที่ 29 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เล่นกับมูตรกับคูถนี้แหม…(มหาพรหมเทวบุตรเทวดาก็เป็นลูกศิษย์)   

วันที่ 28 สิงหาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สามัคคีทำลายชาติ-อย่าให้มี   

วันที่ 27 สิงหาคม 2543 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คลังหลวง 2 (27ส.ค.2543)  

วันที่ 27 สิงหาคม 2543 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ไฟบาปไฟกรรมเผาตลอดเวลา (คณะบดีการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากราบ)   

วันที่ 26 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระโพธิสัตว์ไม่เอาเปรียบใคร   

วันที่ 25 สิงหาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทวทัตในผ้าเหลือง   

วันที่ 24 สิงหาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมเป็นนายชุ่มเย็น กิเลสเป็นนายเดือดร้อน   

วันที่ 23 สิงหาคม 2543 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อบรมคณะกรมโยธาธิการอุดรธานี  

วันที่ 23 สิงหาคม 2543 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก