ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) 1ก.พ.2553 (เที่ยง)  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12:10 น.     สถานที่ : วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดแสงธรรมวังเขาเขียว 31 ม.ค. 53(บ่าย)  

วันที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานครบรอบ 60 ปีบูรพาจารย์ 30 มกราคม 2553(เที่ยง)  

วันที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดภูผาแดง 27 ม.ค.53(สาย)  

วันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดภูผาแดง

เทศน์วันที่ 26 มกราคม 2553  

วันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 26 ม.ค.53(บ่าย)  

วันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เราเป็นเสาหลักของชาติศาสนา   

วันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 24 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 24ม.ค.2553 (สาย)  

วันที่ 24 มกราคม 2553 เวลา 11:30 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 23 ม.ค.53(บ่าย)  

วันที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดภูผาแดง 21 ม.ค.53(สาย)  

วันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดภูผาแดง

ฝึกตัวเป็นของสำคัญมาก