ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เขาว่าหลวงตาซื้อหุ้น (สาย)  

วันที่ 9 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายมองหลัง  

วันที่ 8 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยายแก่ที่บ้านหนองผือ  

วันที่ 3 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปีใหม่ ปีเก่า (บ่าย)  

วันที่ 3 มกราคม 2542     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมชำระความสกปรกของกิเลส  

วันที่ 30 ธันวาคม 2541     สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิพพานเที่ยง  

วันที่ 27 ธันวาคม 2541     สถานที่ : กองพันทหารราบที่ ๗ จ.ระยอง

เทศน์ที่ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง

วันที่ 27 ธันวาคม 2541 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง

จิตตภาวนาหนทางติดตามภพชาติ  

วันที่ 26 ธันวาคม 2541 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดธรรมสถิต ระยอง

สู้ทุกข์ด้วยธรรม  

วันที่ 26 ธันวาคม 2541     สถานที่ : สวนแสงธรรม

รู้แล้วจึงสอน  

วันที่ 24 ธันวาคม 2541     สถานที่ : ตึก สป.กระทรวงสาธารณสุข

สร้างหลักยึดให้ใจ  

วันที่ 22 ธันวาคม 2541     สถานที่ : สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ กทม.

ชาติ…ศาสนาเท่านั้นที่จะนำได้  

วันที่ 18 ธันวาคม 2541     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ศาสนาต้องมี  

วันที่ 16 ธันวาคม 2541     สถานที่ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กทม.

โปรดชาววชิรพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปีวชิรพยาบาล

วันที่ 14 ธันวาคม 2541 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : ห้องประชุมตึกสูติกรรม ชั้น 5 วชิรพยาบาล

เป็นโรคทางใจให้เชื่อธรรม  

วันที่ 14 ธันวาคม 2541     สถานที่ : วชิรพยาบาล กทม.

ผู้ประสิทธิ์ประสาทธรรม  

วันที่ 13 ธันวาคม 2541     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

อย่าหลงกลกิเลส  

วันที่ 10 ธันวาคม 2541     สถานที่ : วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม.

มหาวิมุตติมหานิพพาน  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2541     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

สร้างหลักฐานให้จิต  

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2541     สถานที่ : วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี

อำนาจกรรม  

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2541     สถานที่ : วัดเขาน้อยสามผาน จันทบุรี

พุทธศาสนาคุ้มครองเมืองไทย  

วันที่ 30 ตุลาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วี่แววของธรรม  

วันที่ 29 ตุลาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชะล้างบาปกรรมด้วยความดี  

วันที่ 20 ตุลาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมออกสนาม  

วันที่ 19 ตุลาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของจริงพูดไม่ได้มีอย่างเหรอ  

วันที่ 15 ตุลาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รักษาต้นเหตุ บำรุงปลายเหตุ  

วันที่ 14 ตุลาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เดินตามพุทธ  

วันที่ 11 ตุลาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานทอดผ้าป่าช่วยชาติ 84,000 กอง (เพลิน พรมแดน,ไตรภพ ลิมปพัทธ์ สัมภาษณ์...ทีวีช่อง 11 ถ่ายทอดสด)  

วันที่ 10 ตุลาคม 2541 เวลา 9:30 น.     สถานที่ : บริเวณหน้าวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขึ้นเวทีแล้วไม่ถอย  

วันที่ 2 ตุลาคม 2541     สถานที่ : ไม่ระบุ

ตามร่องรอยศาสดา  

วันที่ 27 กันยายน 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงปู่มั่น-พระไตรปิฎกตาดี  

วันที่ 25 กันยายน 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัมภาษณ์หลวงตา  

วันที่ 21 กันยายน 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดเปิดอกในสภา   

วันที่ 17 กันยายน 2541 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

8 กันยายน 2541 (เช้า)

วันที่ 8 กันยายน 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์   

วันที่ 3 กันยายน 2541 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

ยาเสพย์ติด  

วันที่ 27 สิงหาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สั่งของ ระวังตรงนี้!  

วันที่ 14 สิงหาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซี.เอ็น.เอ็น.  

วันที่ 9 สิงหาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะเป็นนายกฯ (ปฏิสันถารคณะนายกฯ ชวน หลีกภัย)  

วันที่ 8 สิงหาคม 2541 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมคณะเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ฯ  

วันที่ 8 สิงหาคม 2541 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก