ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เปิดเสียบ้างวันนี้

วันที่ 5 สิงหาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อีสานเขียว ใครกล้าพูด  

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแบบไหน  

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มองศาสนาบ้าง  

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระไตรปิฎกใน พระไตรปิฎกนอก  

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระกรรมฐานทรมานตัวเองทำไม (ให้สัมภาษณ์-ตอบปัญหา ITV โดย สุภาพ คลี่กระจาย)   

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2541 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทองคำขาดคลังหลวง  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจของชาติ  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักพุทธศาสนาแท้  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจหาย ทองคำเรามีเท่านี้  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเลิศ  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

พระอรหันต์ไม่สูญจากโลก  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : รายการ Twilight Show แพร่ภาพทางไทย ที.วี.สี ช่อง ๓

กระเป๋าแฟบไม่เป็นไร บุญเต็มหัวใจแล้วชุ่มเย็น  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ตื่นคนไม่มีศาสนาเลยเสีย  

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : สวนแสงธรรม

รักชาติไทย ส่งเสริมสินค้าไทย  

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธรรมชาติที่ไม่สูญสิ้น  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ให้สัมภาษณ์ ITV (ทีวีทอล์ค) 1ก.ค.2541 [อาจไม่ใช่วันที่นี้]  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2541     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

อย่าท้าทายนรก (แสดงธรรม-ตอบปัญหา)   

วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.

ช่วยชาติจนถึงความอิ่มพอ  

วันที่ 27 มิถุนายน 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความอยากเป็นภัย  

วันที่ 26 มิถุนายน 2541 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หลวงตานักสู้ (จะออกสนามรบ จำเป็นต้องเปิดอก)  

วันที่ 26 มิถุนายน 2541 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

เรียนมากสงสัยมาก  

วันที่ 26 มิถุนายน 2541     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

ประวัติย่อ  

วันที่ 25 มิถุนายน 2541     สถานที่ : สวนแสงธรรม กทม.

หมอต้องเป็นบุคคลตัวอย่าง  

วันที่ 8 มิถุนายน 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ออกสงครามสละชีวิต ๒ ครั้ง  

วันที่ 7 มิถุนายน 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิหารธรรมของพระอริยเจ้า  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปูมหลังหลวงตา  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑

วันที่ 18 พฤษภาคม 2541 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑(เช้า)   

วันที่ 17 พฤษภาคม 2541 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาทานมหากุศล  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2541 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2541 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

วันที่ 15 พฤษภาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมืองไทยเมืองมีน้ำใจ  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตอบข้อข้องใจ (ให้สัมภาษณ์หนังสือนิตยสารดิฉัน)   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2541 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทองคำหลักประกันชาติไทย  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ล่าดอลลาร์  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความหวังอยู่ในเอื้อมมือ  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2541     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 พ.ค. 2541  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 พ.ค. 2541 บ่าย  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2541 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 28 เม.ย. 2541  

วันที่ 28 เมษายน 2541 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก