ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานศพ  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้จักประมาณ  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยุบสภา  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสหลอกสัตว์โลก  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความสุขอยู่ที่ใจ  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะยาต้านทานโรค  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รักษาตัวรักษาใจ  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปล่อยตัวปล่อยใจ  

วันที่ 29 เมษายน 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติให้รู้ความจริง  

วันที่ 25 เมษายน 2538     สถานที่ : วัดหินหมากเป้ง หนองคาย

วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๘

วันที่ 24 เมษายน 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บ้ายศ  

วันที่ 23 เมษายน 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมอในหัวใจของคนไข้  

วันที่ 18 เมษายน 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซื้อง่ายขายคล่องคือกามกิเลส  

วันที่ 12 เมษายน 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขับรถต้องมีน้ำใจ  

วันที่ 1 เมษายน 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสหลอกคน  

วันที่ 30 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิชาไสยศาสตร์  

วันที่ 29 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางของศาสดา  

วันที่ 23 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำลายวัฏจักร  

วันที่ 21 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แบ่งกินแบ่งทาน  

วันที่ 19 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะทุกประเภท  

วันที่ 18 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจของบุญของกรรม  

วันที่ 17 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจไม่เคยตาย  

วันที่ 12 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากดีต้องบังคับ  

วันที่ 8 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเครื่องเบิกทาง  

วันที่ 7 มีนาคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีเลี้ยงเด็กให้ดี  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๘

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รักษาป่ารักษาศาสนา  

วันที่ 25 มกราคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อัศจรรย์พระพุทธเจ้า  

วันที่ 24 มกราคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมจักร วัฏจักร  

วันที่ 23 มกราคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาคู่โลกคู่สงสาร  

วันที่ 20 มกราคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่หลงไม่ทุกข์  

วันที่ 9 มกราคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหยื่อล่อของวัฏจักร  

วันที่ 7 มกราคม 2538     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่พึ่งของใจ  

วันที่ 1 มกราคม 2538     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จงกลัวบาป  

วันที่ 31 ธันวาคม 2537     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วัด...ที่พึ่งที่ร่มเย็นทางใจ  

วันที่ 16 ธันวาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมปราบโรคระบาด  

วันที่ 15 ธันวาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผ้าเหลือง-ความฝังใจของสัตว์  

วันที่ 14 ธันวาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรม-หลักความจริง  

วันที่ 3 ธันวาคม 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนีกรรม  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2537     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก