ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทพบันดาล  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2531     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมอยู่ที่ใจ-พึ่งตนเอง  

วันที่ 14 เมษายน 2531     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตตภาวนาหนทางสู่ความสงบเย็นใจ

วันที่ 21 มีนาคม 2531     สถานที่ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ธรรมไม่ลำเอียง (ณ กรมประชาสัมพันธ์ กทม.)   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2531     สถานที่ : ณ กรมประชาสัมพันธ์ กทม.

สนิมของใจ (นักเรียน)  

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พุทธกิจ 5  

วันที่ 23 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เคารพนับถือก็เป็นทุกข์  

วันที่ 22 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปากเป็นเอก  

วันที่ 21 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้เอาเป็นหินลับสติปัญญา  

วันที่ 20 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่ามองข้ามใจ  

วันที่ 17 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เห็นแล้วถึงพูดได้  

วันที่ 16 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมโอสถ  

วันที่ 15 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความมั่นคงของบ้านเมือง  

วันที่ 15 มิถุนายน 2530     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เปิดโลกธาตุเสียบ้าง  

วันที่ 14 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พวกท่านทั้งหลายรู้บ้างไหม  

วันที่ 13 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปริยัติ - ปฏิบัติ  

วันที่ 12 มิถุนายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

วันวิสาขบูชา  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พุทธภูมิ  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อย่าเปิดตรงนั้น  

วันที่ 21 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เหตุผลเป็นใหญ่ (วันพระ-นิทานให้ศีล)  

วันที่ 20 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ต้องภาวนามยปัญญา  

วันที่ 19 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พัฒนาที่ใจไปเป็นลำดับ  

วันที่ 18 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ควรดุจึงต้องดุ  

วันที่ 18 เมษายน 2530     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ยิงจนหมดกระสุน  

วันที่ 17 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้มีวันพักเครื่องบ้าง  

วันที่ 16 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมเท่านั้นแก้ทุกข์ใจ 16เม.ย.2530 (บ่าย)  

วันที่ 16 เมษายน 2530     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ปัญญา-ตัณหา  

วันที่ 14 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้ดูที่ใจ  

วันที่ 13 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

รีบสร้างคุณค่าในตน  

วันที่ 12 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้ทำดี  

วันที่ 11 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เจอแล้วไม่สงสัย  

วันที่ 10 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เกี่ยวกับภาวนา  

วันที่ 9 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มาจากคัมภีร์ของพระพุทธเจ้า  

วันที่ 8 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

มีแต่เครื่องหมายลบ  

วันที่ 6 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศีลธรรม  

วันที่ 5 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้ใช้ปัญญา  

วันที่ 4 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สั้น-ยาวขึ้นกับเหตุผล  

วันที่ 3 เมษายน 2530 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 31 มกราคม 2530 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจ็บป่วย ต้องรักษาใจให้ดี

วันที่ 26 ธันวาคม 2529     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะปกครองตน (อบรมคณะตำรวจ)   

วันที่ 1 ธันวาคม 2529 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก