ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดภูผาแดง 13 ธ.ค.52(สาย)  

วันที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ

เทศน์วันที่ 12 ธันวาคม 2552  

วันที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 12ธ.ค.2552(สาย)  

วันที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ในหัวใจมีแต่ความเมตตา   

วันที่ 11 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะออกจากหัวใจมีกำลังมาก   

วันที่ 10 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 10ธ.ค.2552(สาย)  

วันที่ 10 ธันวาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เป็นอยู่ในจิต   

วันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บังคับให้อยู่กับพุทโธ***  

วันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

ฝึกเจ้าของเป็นอันดับหนึ่ง   

วันที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจเป็นคุณสิ่งใดก็เป็นคุณ   

วันที่ 7 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ จ.สกลนคร 7ธ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 7 ธันวาคม 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 6 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 6 ธ.ค.52(บ่าย)  

วันที่ 6 ธันวาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

ไปที่ไหนมีความเมตตาทั้งนั้น   

วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดภูผาแดง 5 ธันวาคม 2552(สาย)  

วันที่ 5 ธันวาคม 2552     สถานที่ : วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ

อำนาจแห่งความเพียรของเรา   

วันที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 4 ธ.ค.52(สาย)  

วันที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส

ใครอย่าประมาทว่าคนไม่เห็น   

วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 3 ธ.ค.52(บ่าย)  

วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

ที่สุดแห่งความตายของเรา   

วันที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาเยี่ยมและสงเคราะห์ รพ.ขอนแก่น 2ธ.ค.2552 (สาย1)  

วันที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เยี่ยม หลวงปู่เพ็ง กัปปโก จ.ขอนแก่น 2ธ.ค.2552 (สาย2)  

วันที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 1ธ.ค.2552 (สาย2)  

วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เมตตาเยี่ยมและสงเคราะห์ รพ.สกลนคร 1ธ.ค.2552 (สาย1)  

วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีสติแล้วรู้ทุกอาการ***   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) 29พ.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:40 น.     สถานที่ : วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 28พ.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 27พ.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติสำคัญมากรักษาใจได้ดี   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 25พ.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ธรรมในใจพอแล้วพอหมด   

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 24 พ.ย.52(บ่าย)  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

จอมปราชญ์โดยสมบูรณ์   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 23พ.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก