ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 13 มิ.ย. 2521  

วันที่ 13 มิถุนายน 2521     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3 มิ.ย. 2521  

วันที่ 3 มิถุนายน 2521     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 31 พ.ค. 2521  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 พ.ค. 2521  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 26 เม.ย. 2521  

วันที่ 26 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 8 เม.ย. 2521  

วันที่ 8 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 6 เม.ย. 2521  

วันที่ 6 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 5 เม.ย. 2521  

วันที่ 5 เมษายน 2521 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 21 มี.ค. 2521  

วันที่ 21 มีนาคม 2521 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิสูจน์ตายเกิดตายสูญ   

วันที่ 21 มกราคม 2521     สถานที่ : วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวัน... 9 พ.ค. 2520  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดำเนินตามทางของนักปราชญ์   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรม เมื่อวัน ... 19 มี.ค. 2520  

วันที่ 19 มีนาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดำเนินตามแนวทางแห่งนักปราชญ์   

วันที่ 4 มีนาคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอดแห่งธรรม   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2520     สถานที่ : วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

สร้างเรือนใจ   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างความดีไว้เสียแต่ต้นมือ   

วันที่ 21 มกราคม 2520     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประกาศศาสนาแบบธรรมแบบโลก  

วันที่ 15 ธันวาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 14 ธ.ค. 2519  

วันที่ 14 ธันวาคม 2519     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด