ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 20 ก.ค.52(บ่าย)  

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

พระธรรมวินัยเป็นศาสดาอยู่ที่หัวใจ  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2552 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 19ก.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2552 เวลา 10:35 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

การประพฤติพรหมจรรย์จบสิ้นแล้ว  

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ที่วัดป่าสุทธาวาส วันที่ 18 กรกฎาคม 2552(สาย)  

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 17ก.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2552 เวลา 10:45 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เทศน์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552  

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 16ก.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2552 เวลา 11:10 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

15 กรกฎาคม 2552 (เที่ยง)  

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2552 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 11 กรกฎาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เทศน์วันที่ 10 กรกฎาคม 2552  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 10ก.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2552 เวลา 10:45 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เทศน์วันที่ 9 กรกฎาคม 2552  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งคำสัตย์คำจริงใส่ตัวเอง  

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 8ก.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ในพรรษาควรมีข้อวัตรปฏิบัติประจำตน  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 6 กรกฎาคม 2552  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 6ก.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ท่านเพียรเป็นพระธาตุ  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รับผ้าป่าคณะวัดสันติกาวาส 5 กรกฎาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2552 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รับผ้าป่าคณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 5 กรกฎาคม 2552(เย็น)  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2552 เวลา 16:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 5ก.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2552 เวลา 11:15 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธาน

อัฐิเป็นพระธาตุสององค์  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมอยู่ศูนย์กลาง  

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 2 กรกฎาคม 2552  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 2 ก.ค.52(บ่าย)  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เข้าไปวัดไม่รู้วัด  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้อัศจรรย์มาสอนโลก  

วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 30มิ.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เทศน์วันที่ 29 มิถุนายน 2552  

วันที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพลินในธรรมวาระสุดท้าย (ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จ)  

วันที่ 28 มิถุนายน 2552 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 28มิ.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 28 มิถุนายน 2552 เวลา 10:40 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก