ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทศน์วันที่ 12 พฤษภาคม 2552  

วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 11พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 9พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เอาธรรมระงับความดีดดิ้นของจิต   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 8พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

อย่าพากันไปทางสวรรค์น้อยนัก   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 5พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม วันที่ 4 พฤษภาคม 2552(บ่าย)  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

ใจที่มีธรรมระงับ   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 3พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

กรรมฐานเราไปแต่องค์เดียว   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 2พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เรื่องศรัทธาพ่อกับแม่เสมอกัน   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 1พ.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

สำหรับสุทธาวาสดูดดื่มตลอด   

วันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนาฆ่าภพชาติของตัวเอง   

วันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 29เม.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

แก้ปัญหากันด้านจิตตภาวนา  

วันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้จิตคล่องตัวในการภาวนา   

วันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 27เม.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

อย่าให้ว่างเปล่าด้วยพุทโธ  

วันที่ 26 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดภูผาแดง วันที่ 26 เมษายน 2552(สาย)  

วันที่ 26 เมษายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดภูผาแดง

ทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลส   

วันที่ 25 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 25เม.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 25 เมษายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เทศน์วันที่ 24 เมษายน 2552  

วันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดดอยธรรมเจดีย์ วันที่ 23 เมษายน 2552 (สาย)  

วันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10:45 น.     สถานที่ : วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 21เม.ย.2552 (สาย)  

วันที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เยี่ยมวัดเขาใหญ่เจริญธรรม 20 เมษายน 2552(บ่าย)  

วันที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 19 เมษายน 2552 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก