ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 25ม.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 25 มกราคม 2552 เวลา 11:30 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 24 มกราคม 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 23 มกราคม 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความพอใจเขาเต็มที่   

วันที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 21 มกราคม 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อานิสงส์นี่สำคัญ   

วันที่ 20 มกราคม 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 20ม.ค.2552 (สาย)  

วันที่ 20 มกราคม 2552 เวลา 11:30 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

ความมัวหมองเข้ามาแทรกไม่ได้  

วันที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 18 มกราคม 2552  

วันที่ 18 มกราคม 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้ระลึกถึงความสำคัญของโรงพยาบาล   

วันที่ 18 มกราคม 2552 เวลา 14:40 น.     สถานที่ : บริเวณก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ.อุดรธานี

เทศน์วันที่ 17 มกราคม 2552  

วันที่ 17 มกราคม 2552 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านปฏิบัติตามนิสัย   

วันที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเมตตากับใจเป็นอันเดียวกัน   

วันที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 14 มกราคม 2552  

วันที่ 14 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำอะไรให้จริงให้จังทุกอย่าง   

วันที่ 13 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้เราอยู่สบายเรา   

วันที่ 12 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดัดเจ้าของดัดตลอด   

วันที่ 11 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 10 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 9 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

</