ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 14ต.ค.2551 (เที่ยง)  

วันที่ 14 ตุลาคม 2551 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรม    

วันที่ 13 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 11 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจริงกับความปลอม    

วันที่ 9 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิริยาเป็นตามนิสัยวาสนา    

วันที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตว่างภายนอกภายใน    

วันที่ 7 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจดจำนิสัยต่างกัน    

วันที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 5 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 4 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้ใจเด็ดเถอะ    

วันที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตเที่ยง นิพพานเที่ยง   

วันที่ 2 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม   

วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราทำแบบฆ่ากิเลส    

วันที่ 30 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หวังพึ่งผู้อื่น    

วันที่ 29 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อาศัยความบึกบึน    

วันที่ 28 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์โปรดคณะวัดป่านานาชาติ 28 ก.ย.51   

วันที่ 28 กันยายน 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นที่ระลึกที่ช่วยชาติ    

วันที่ 27 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรรคผลนิพพานอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้า    

วันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราตายใจในเราแล้ว   

วันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เทศน์ออกจากน้ำใจตัวเองที่มีต่อโลก    

วันที่ 23 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้หนักแน่นทางธรรม  

วันที่ 23 กันยายน 2551 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

งามด้วยน้ำใจ   

วันที่ 22 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้สิ้นในชาตินี้    

วันที่ 21 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำให้โลกสมบูรณ์แบบทุกอย่าง   

วันที่ 20 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 19 กันยายน 2551(เย็น)  

วันที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วังสามหมอ    

วันที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมนำไม่มีรั่วไหล    

วันที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวปล่อยหมาเข้าถาน   

วันที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามาอวดฝีปากกัน    

วันที่ 16 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การบุญการกุศลพ่อกับแม่เสมอกัน    

วันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตร   

วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 14ก.ย.2551 (เที่ยง)  

วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

จิตใจได้สัมผัสอรรถธรรม    

วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทวยเทพมาอนุโมทนาเราสงเคราะห์โลก    

วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มรดกของครูบาอาจารย์    

วันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น่ากราบไหว้บูชา   

วันที่ 10 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นห่วงเป็นใยลูกหลานมาก   

วันที่ 9 กันยายน 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก