ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 5 กรกฎาคม 2551(ค่ำ)  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2551 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ฤทธิ์ของธรรมใครอย่าประมาท  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 4 กรกฎาคม 2551(ค่ำ)  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2551 เวลา 6:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 4 กรกฎาคม 2551(ค่ำ)  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2551 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 4 กรกฎาคม 2551(บ่าย)  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2551 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เมื่อจิตกับธรรมสัมพันธ์กัน   

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2551 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 2 กรกฎาคม 2551  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:15 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เทศน์วันที่ 2 กรกฎาคม 2551(บ่าย)  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2551 เวลา 12:10 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 2 กรกฎาคม 2551(ค่ำ)  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2551 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เราไม่เคยแตะต้องส่วนรวม   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานเที่ยงในใจท่านผู้ปฏิบัติ  

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อานิสงส์เกิดจากความเพียร   

วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะเมตตาสงสาร    

วันที่ 29 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านผู้สิ้นกิเลสละทั้งบาปทั้งบุญ    

วันที่ 28 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาสอนถึงนิพพาน    

วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีอะไรขาดเหลือในหัวใจ    

วันที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 25 มิถุนายน 2551  

วันที่ 25 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตรากรรมของสัตว์    

วันที่ 24 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเท่านั้นสร้างอารมณ์    

วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

22 มิ.ย. 2551 ..   

วันที่ 22 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 22 มิถุนายน 2551  

วันที่ 22 มิถุนายน 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ร.พ.แวงน้อย

เครื่องยืนยันให้ความเพียรรุนแรง***   

วันที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

20 มิ.ย. 2551 ..  

วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

19 มิ.ย. 2551 ..  

วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

18 มิ.ย. 2551 ..  

วันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจริงออกจากอวิชชา   

วันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

17 มิ.ย. 2551(เย็น) ..  

วันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 16:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

16 มิ.ย. 2551 ..   

วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นที่แน่ใจตัวเอง   

วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห้ามไม่ให้หยอกให้เล่น    

วันที่ 13 มิถุนายน 2551 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องประดับชาติไทย  

วันที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำเภอนาทมควรดูกันบ้าง    

วันที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม่นยำด้วยภาคปฏิบัติ   

วันที่ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อแม่ครูจารย์มั่นคอยเตือน    

วันที่ 9 มิถุนายน 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

8 มิ.ย. 2551 ..  

วันที่ 8 มิถุนายน 2551 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

7 มิ.ย. 2551 ..   

วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความละเอียดของจิต***    

วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราสอนให้อดทนให้มาก    

วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก