ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

4 มิ.ย. 2551 ..   

วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

3 มิ.ย. 2551 ..  

วันที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราต้องการธรรมเท่านั้น    

วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

31 พ.ค. 2551 ..   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

30 พ.ค. 2551(บ่าย) ..  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

29 พ.ค. 2551 ..   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

29 พ.ค. 2551 (เย็น)  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าสอนว่าตายแล้วเกิด    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงธรรมเป็นเสียงเหนือโลกน่าจะฟังกัน    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนนี้ละจะทรงศาสนา   

วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกทรมานจิตใจเรื่องอาหารเป็นสำคัญ  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อาศัยเพื่อจะฟิตตัว  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

22 พ.ค. 2551 ..  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักใจคือหลักธรรมไม่มี  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

19 พ.ค. 2551(บ่าย)  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อัศจรรย์อยู่วัดดอยธรรมเจดีย์  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้ชื่อเป็นวัดดอยธรรมเจดีย์  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

16 พ.ค. 2551(สาย)  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : ณ วัดดอยธรรมเจดีย์

สร้างตัวให้มีความหมาย  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บาป-บุญ-นรก-สวรรค์มี***   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่แบบต่อยกับให้น้ำ   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัตว์ทั้งหลายกลัวมนุษย์มาก   

วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนฺทิฏฺฐิโกรู้ประจักษ์ใจ   

วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ออกช่วยโลกทั้งหมด   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านอาจารย์เกิ่งนิสัยเด็ดเดี่ยว   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พากันดูบ้าตัวเองบ้าง   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราตั้งใจเสียสละเป็นคติตัวอย่าง   

วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผลจากความเอาจริงเอาจัง   

วันที่ 5 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เช้านี้หลวงตาท่านไม่ได้แสดงธรรม  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้พยายามประหยัดมัธยัสถ์   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติส่วนรวมอย่าไปทำลาย   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

1 พ.ค. 2551 .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุดกำลังที่ช่วยตัวเองและช่วยโลก    

วันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอให้ใจพอ   

วันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

28 เม.ย. 2551 (บ่าย)  

วันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก