ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้คืออำนาจความเมตตา   

วันที่ 22 ธันวาคม 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้ หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 21 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 21 ธันวาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 21 ธันวาคม 2550 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

สร้างความเป็นมงคลทั้งหลับทั้งตื่น   

วันที่ 21 ธันวาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

เทศน์วันที่ 20 ธันวาคม 2550  

วันที่ 20 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ดีไม่มีที่สิ้นสุดคือใจ   

วันที่ 20 ธันวาคม 2550 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 19 ธันวาคม 2550  

วันที่ 19 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พิธีสวดมนต์ 19 ธันวาคม 2550 (เที่ยง)  

วันที่ 19 ธันวาคม 2550 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พิธีมอบทองคำ วันที่ 19 ธันวาคม 2550 (บ่าย)  

วันที่ 19 ธันวาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 19 ธันวาคม 2550 (ค่ำ)  

วันที่ 19 ธันวาคม 2550 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 18 ธันวาคม 2550  

วันที่ 18 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 18 ธันวาคม 2550 (ค่ำ)  

วันที่ 18 ธันวาคม 2550 เวลา 18:05 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 18 ธันวาคม 2550 (บ่าย)  

วันที่ 18 ธันวาคม 2550 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

เทศน์วันที่ 17 ธันวาคม 2550  

วันที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 17 ธันวาคม 2550 (ค่ำ)  

วันที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 18:05 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้ หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 16 ธันวาคม 2550 (ค่ำ)  

วันที่ 16 ธันวาคม 2550 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ที่อยู่ของความอัศจรรย์   

วันที่ 16 ธันวาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : โรงพยาบาลระยอง

เช้าวันนี้ หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 15 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 15 ธันวาคม 2550 (ค่ำ)  

วันที่ 15 ธันวาคม 2550 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ณ วัดเขาฉลาก (วัดปาลิไลยวัน) จ.ชลบุรี 14ธ.ค.2550 (สาย)  

วันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดเขาฉลาก (วัดปาลิไลยวัน) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คนชั่วทำลายคน  

วันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ธรรมะของเรามีทุกขั้น  

วันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พระในหลักธรรมชาติ  

วันที่ 13 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จิตดวงนี้เป็นจิตธรรมธาตุ   

วันที่ 13 ธันวาคม 2550 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 13 ธันวาคม 2550 (บ่าย)  

วันที่ 13 ธันวาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติของเราไม่ให้มี  

วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

พุทธศาสนาคือทองคำทั้งแท่ง   

วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้ หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2550 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 11 ธันวาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 11 ธันวาคม 2550 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้ หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 10 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 10 ธันวาคม 2550 (บ่าย)  

วันที่ 10 ธันวาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด

สำนักงานของพระกรรมฐาน   

วันที่ 10 ธันวาคม 2550 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้ หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 9 ธันวาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 9 ธันวาคม 2550 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้ หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 8 ธันวาคม 2550(บ่าย)  

วันที่ 8 ธันวาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ศาลา 4 วัดเทพศิรินทราวาส

เทศน์วันที่ 8 ธันวาคม 2550 (ค่ำ)  

วันที่ 8 ธันวาคม 2550 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 7 ธันวาคม 2550  

วันที่ 7 ธันวาคม 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ว่างของท่านผู้สิ้นสมมุติ   

วันที่ 7 ธันวาคม 2550 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก