ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

สำคัญอำนาจจิตท่านอาจารย์ฝั้น  

วันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จิตเปิดโลกธาตุ***   

วันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นของสำคัญมาก   

วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาษาของผู้รู้ธรรมเห็นธรรม   

วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 5 ธันวาคม 2550 (บ่าย)  

วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ชาวพุทธเราพูดถึงนิพพานสุดเอื้อมหมดหวัง   

วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตท่านมุ่งต่อเราด้วยความเมตตา   

วันที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้ทำตามธรรมพระพุทธเจ้า   

วันที่ 2 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้แก้จิตด้วยจิตตภาวนา   

วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะไม่มีใครเชื่อ ก็เขาไม่ได้ทำ  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใบลานเปล่าๆ หัวโล้นเปล่าๆ  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

29 พ.ย. 2550 .. (บ่าย)  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยวาสนาชอบความสมาน  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คลังหลวง 3 (28พ.ย.2550)  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ป่าไม้เป็นคุณ ป่าคนเป็นอันตราย  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องธรรมใครคาดไม่ถึง   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมหมุนกิเลส   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

24 พ.ย. 2550 .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดชัยมงคล ต.บ้านแพง

สำคัญหลักใจ   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

23 พ.ย. 2550 ค่ำ .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดชัยมงคล ต.บ้านแพง

ไปธุระช่วยโลก   

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหมือนช้างใหญ่ตัวเข้าสู่สงคราม   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอมรับจอมปราชญ์   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฐินวัดโพธิสมภรณ์   

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

18 พ.ย. 2550 .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

18 พ.ย. 2550 สาย .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : วัดโพธิสมภรณ์

อะไรจะสว่างไสวยิ่งกว่าจิตใจ (ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ)    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มันเป็นอยู่เรื่อยๆ   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครก็อวดเก่งๆ สุดท้ายโลกพินาศ   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติ   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รากฐานแห่งพุทธศาสนาคือจิตตภาวนา   

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฎอนิจจังมันบังคับ   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ จ.สกลนคร   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

โลกทั้งหลายกลัวตายกัน   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ 10พ.ย.2550 (บ่าย)  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ จ.สกลนคร 10พ.ย.2550 (ค่ำ)  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 18:05 น.     สถานที่ : วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ท้าวมหาพรหมมี ๔ หน้า   

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ้นกิเลสแล้วสิ้นทุกข์   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภายในใจพอแล้วไม่กังวลกับสิ่งภายนอก   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก