ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

จิตนี้สูญไปไหน   

วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่หรือเจ้านายปกครองประเทศ    

วันที่ 25 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขวางธรรมไม่เจริญ    

วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อตายพ่อยัง   

วันที่ 23 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เล็งใส่ธรรมตลอด    

วันที่ 22 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาอย่างหนักฝึกจิต    

วันที่ 21 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีวาสนาไปทางเรื่องประสาน    

วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่สุดของจิตแท้ๆ หมดการชำระซักฟอก   

วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

เจอธรรมต้องเข้าป่า    

วันที่ 19 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟังเทศน์ท่านอาจารย์แล้วมันซึ้ง    

วันที่ 18 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระชาวอังกฤษ    

วันที่ 17 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คู่ทุกข์คู่ยาก    

วันที่ 16 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียดายชีวิตของท่านได้แค่นั้น    

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ลดละความดี    

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน    

วันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฉันจังหันอยู่มันแสดงอย่างชัดเจน    

วันที่ 13 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ทางด้านจิตใจสิ้นสุดเมื่อไร    

วันที่ 11 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

11 ส.ค. 2550 ค่ำ .. เทศน์อบรมฆราวาส  

วันที่ 11 สิงหาคม 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมนำหน้าไม่มีคำว่ามัวหมอง    

วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีศีลมีธรรมก็เท่ากับสัตว์   

วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์

ต้องรักษาของดีเอาไว้    

วันที่ 9 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปตามหน้าที่   

วันที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้อะไรจะพิสดารยิ่งกว่าจิตตภาวนา    

วันที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอะอะวัตถุขึ้นก่อน    

วันที่ 7 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะไม่เคยภาวนา   

วันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระแท้เป็นแบบฉบับของโลก    

วันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ก่อกรรมก่อเวร    

วันที่ 5 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิริยาอาการนี้เหมือนโลกทั่วไป    

วันที่ 4 สิงหาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยของพระ    

วันที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สู้กับกิเลส    

วันที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์ไม่ใช่หัวตอ    

วันที่ 2 สิงหาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต่อหน้าเช่นไร ลับหลังเช่นเดียวกัน    

วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไว้บ้าง    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การถือทิฐิมานะไม่ใช่ของดี   

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจขนาดไหนไม่เหนือความถูกต้อง   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถือท่านเป็นคติตัวอย่างอันดีงาม  

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 27 กรกฎาคม 2550(บ่าย)  

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์วันที่ 27 กรกฎาคม 2550(ค่ำ)  

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก