ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

กระจายไปทั่วประเทศไทยด้วยความบริสุทธิ์

วันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ทางบุกเบิกกิเลสตัณหาให้เห็นแจ้ง

วันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

(เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

(ค่ำนี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ขอให้มีธรรมเป็นเครื่องสอดส่อง  

วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

หัวใจเป็นธรรมไปที่ไหนเบิกกว้าง

วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

กีดกันไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

วันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เพราะก้าวตามทางของศาสดา   

วันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความสัตย์ความจริงเหนือชีวิตจิตใจ  

วันที่ 22 เมษายน 2550 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เสียงเทศน์เสียงธรรมกับความรู้รับกัน

วันที่ 22 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เฉลี่ยเผื่อแผ่ด้วยความเป็นธรรม  

วันที่ 21 เมษายน 2550 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พุทธวิสัย

วันที่ 21 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

เห็นพี่น้องชาวไทยเราฟุ้งเฟ้อ  

วันที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตตวิมุตติหลุดพ้นแล้วเป็นหลักธรรมชาติ

วันที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เอาธรรมช่วยโลกเวลานี้  

วันที่ 18 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความใจบุญกว้างขวางไปไหนได้อาศัยหมด  

วันที่ 17 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

(เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 16 เมษายน 2550 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมของท่านผู้สิ้นกิเลสสอนโลกไม่มีผิด  

วันที่ 15 เมษายน 2550 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ณ สวนแสงธรรม กทม. 15เม.ย.2550 (ค่ำ)  

วันที่ 15 เมษายน 2550 เวลา 17:45 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กทม.

ปลุกใจเพื่อความดี  

วันที่ 14 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่ามีความขุ่นมัวในใจกันจากสงกรานต์  

วันที่ 13 เมษายน 2550 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ศาสนาที่แท้จริง   

วันที่ 13 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2550 (บ่าย) ณ บ้านคุณเรวดี (ป้อม) อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ  

วันที่ 13 เมษายน 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

เพชรน้ำหนึ่งของพุทธศาสนาแห่งชาติไทย  

วันที่ 12 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ที่พวกเราทั้งหลายทำก็เดินตามทางของศาสดา

วันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เราเป็นนักสงวนเนื้อหนังของชาติไทย   

วันที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์ค่ำวันที่ 10 เมษายน 2550 เปิดอ่านและรับฟังได้ในหน้าอบรมพระสงฆ์

วันที่ 10 เมษายน 2550     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เราจะพาพี่น้องทั้งหลายทำประโยชน์ให้โลก   

วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 6:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมอริยสัจเป็นหินลับปัญญา   

วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตใจนี้ต้องอาศัยการซักฟอก   

วันที่ 8 เมษายน 2550 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส ... 7 เม.ย. 2550 (บ่าย)  

วันที่ 7 เมษายน 2550 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ณ วัดหนองรังกา

มีสติแล้วความคิดจะไม่เกิด   

วันที่ 7 เมษายน 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

นักล่า    

วันที่ 6 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาธรรมไปซักฟอกกายวาจาใจของตน   

วันที่ 6 เมษายน 2550 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ณ วัดป่าเขาน้อย

ตารู้แจ้งในธรรม    

วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทนเมตตาไม่ได้    

วันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนที่กลัวตายมากที่สุด    

วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 2 เมษายน 2550   

วันที่ 2 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ควรจะได้ของแปลกประหลาดอัศจรรย์ติดตัว    

วันที่ 1 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีวาสนา    

วันที่ 31 มีนาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก