ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

คิดไม่ดีในองค์หลวงตา   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำเต็มแก้ว   

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รุกขเทพรอฟังครูบาอาจารย์สนทนาธรรมะกัน   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลาฟังเทศน์จิตขยับขึ้นเรื่อย   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถวายแบบผูกมัด  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ใช่ธรรมชาติเดียวกันจะเข้ากันได้เหรอ   

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุกขวิปัสสโก รู้อย่างสงบเงียบ   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นายอำเภอมาขอ   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไม่ได้อวด   

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความสุขให้ใจไม่ยอมหา   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราอบอุ่นเพราะทำโดยธรรม   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทบุญ  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

การสอนนี้ไม่ผิด   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกหาความสุขได้ยาก   

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมื่อสมบัติมีแล้วก็แจกจ่ายได้   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จากแร่ธาตุเป็นแร่ธรรม   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเด่นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เข้ามาทีแรกก็เป็นผู้เป็นคน   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำเพื่อโลกทั้งนั้น   

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่ารังสีปาลิวัน

อัฐิเป็นพระธาตุได้เร็วได้ช้า   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความดีงามทำไมไม่หา   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำนวนเทศน์จะบอก   

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาตินี้เป็นชาติที่เลิศแล้ว  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าดานวิเวก หนองคาย

ไม่อบรมจิตใจแล้วเสียได้คนเรา   

วันที่ 31 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะได้ฟังเทศน์ท่านอาจารย์   

วันที่ 30 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปล่อยตามใจไม่ได้นะ   

วันที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาความสุขความสงบไม่ได้ถ้าไม่มีธรรม    

วันที่ 28 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำให้สมใจในชาตินี้    

วันที่ 27 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ภัยไม่มีในใจ มีแต่ธรรมล้วนๆ    

วันที่ 26 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำพุทธมนต์ (ท่านพ่อลี... เล่าปากเบี้ยวกราบขอขมา)    

วันที่ 25 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คิดผิดก็คิดใหม่ (ปากเบี้ยวขอขมา)    

วันที่ 24 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วคาดไม่ได้    

วันที่ 23 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สัตว์ในวัด   

วันที่ 22 มกราคม 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านเจ้าคุณเขียน    

วันที่ 21 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงขั้นสุดยอดแล้วไม่ต้องถามใคร   

วันที่ 20 มกราคม 2550 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมาธิเอาแต่เพียงเป็นบาทของวิปัสสนา   

วันที่ 19 มกราคม 2550 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมเหตุสมผลกับความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด    

วันที่ 18 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่ปทุม สิงหสุริยะ (ภรรยาครูชาลีๆ ครูสอนหนังสือหลวงตาสมัยยังเด็ก)  

วันที่ 18 มกราคม 2550 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดโยธานิมิต จ.อุดรธานี

งมปลานอกสุ่ม    

วันที่ 17 มกราคม 2550 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตดวงเดียวครอบโลกธาตุ   

วันที่ 16 มกราคม 2550 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก