ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

(เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 11 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

(เช้านี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 10 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 10ธ.ค. 2549 ค่ำ  

วันที่ 10 ธันวาคม 2549 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

กิเลสมีมากมีน้อยเป็นภัยทั้งนั้น

วันที่ 9 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สิ้นกิเลสจากการบำเพ็ญ

วันที่ 8 ธันวาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

ความจริงจากภาคปฏิบัติเป็นสมบัติของตน

วันที่ 8 ธันวาคม 2549 เวลา 18:35 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กทม.

การภาวนาเป็นเครื่องประหารกิเลส

วันที่ 7 ธันวาคม 2549 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

(วันนี้เช้าหลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 7 ธันวาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

(ค่ำนี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)

วันที่ 7 ธันวาคม 2549 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กทม.

ธรรมของพระเรวัตตะมาดลบันดาล

วันที่ 6 ธันวาคม 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กทม.

วุ่นตลอดเพื่อประโยชน์แก่โลก  

วันที่ 5 ธันวาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ล้นฝั่งแล้วด้วยความเมตตา   

วันที่ 4 ธันวาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพื่อรักษาของดีเอาไว้   

วันที่ 3 ธันวาคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติภายนอกเป็นของไม่แน่นอน  

วันที่ 3 ธันวาคม 2549 เวลา 13:40 น.     สถานที่ : วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ

ก่อเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก   

วันที่ 2 ธันวาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรจะหนักก็หนัก ใจไม่หนัก  

วันที่ 1 ธันวาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมดาของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกได้รับความทุกข์เพราะความฟุ้งเฟ้อ (เศรษฐกิจพอเพียง)   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13:20 น.     สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

ผลแห่งการปฏิบัติรอดเป็นรอดตายมา   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านสิงห์ทองเข้ากันได้กับนิสัยของเรา   

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นธรรมประเภทนี้แล้วเห็นตถาคตทุกพระองค์   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนมามากน้อยไม่มีความหมายถ้าไม่มีภาคปฏิบัติ   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะในหัวใจไม่มีสิ้นสุด   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าอาศัยแต่ผู้อื่น   

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมมุติขาดสะบั้นเหลือแต่ธรรมธาตุ   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมชื่อว่าพระแท้   

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆ   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตัว   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันหนึ่งๆ ใช้ภาษาอะไรบ้าง  

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เผลอเมื่อไรหงายเมื่อนั้น   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแล้วจะไม่ได้ช่วย   

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์ท่านตายง่าย   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาปฏิบัติธรรมต้องตัดสิ่งกังวลออกให้หมด   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระกรรมฐานไม่มีทางจงกรม   

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปที่ไหนให้เย็นไปซิ   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตดวงนี้ขอให้ฝึกเถอะจะได้เห็นความอัศจรรย์   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติเต็มภูมิต่อพ่อแม่ครูจารย์มั่น  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติมีอยู่กิเลสจะไม่เพ่นพ่าน   

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รสชาติของธรรมเหนือทุกอย่าง   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก