ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ขวางโลกแต่ไม่ขวางธรรม   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงธรรมเป็นเสียงที่ถูกต้องแม่นยำ   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คัมภีร์ในคือหัวใจ   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีธรรมช่วยคนอื่นไม่ได้   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมกถึกออกมาพูด    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราพิมพ์ดีดเป็นอยู่นะ    

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นอะไรมาภิกษุเฒ่าจะแก้ให้    

วันที่ 31 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอานี้เป็นสถานที่พักเพื่อท่องเที่ยว    

วันที่ 30 ตุลาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีบุญมีกุศลไปไหนไม่จนตรอกจนมุม    

วันที่ 29 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่เรื่องโลกล้วนๆ เต็มอยู่ในวัดในวา    

วันที่ 28 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แมลงวันป่า แมลงวันบ้าน    

วันที่ 27 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แก่นของพุทธศาสนาแท้คือจิต    

วันที่ 26 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างเจดีย์ให้โลก    

วันที่ 25 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทกรรม    

วันที่ 24 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขึ้นอยู่กับหัวหน้าวัด  

วันที่ 23 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง นครราชสีมา

จะเป็นอย่างนี้ด้วยกัน  

วันที่ 22 ตุลาคม 2549 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดกลางราชวรวิหาร สมุทรปราการ

เปิดมรรคผลนิพพานที่จิต    

วันที่ 21 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บวชมาหาแต่ธรรมอย่างเดียว    

วันที่ 20 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเอาวัตถุมาอวดกัน    

วันที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตนี้แม่นยำเต็มส่วนแล้ว    

วันที่ 18 ตุลาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปทีไรแน่นตลอด    

วันที่ 17 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดวงไม่ดี    

วันที่ 16 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้สุขุม    

วันที่ 15 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อัฐิกลายเป็นพระธาตุ  

วันที่ 15 ตุลาคม 2549 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงนิพพานได้จากการสร้างความดี  

วันที่ 15 ตุลาคม 2549 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูให้ทั่วถึง   

วันที่ 13 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าฝันไม่ใช่อรหันต์?   

วันที่ 12 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมฟื้นโลก   

วันที่ 11 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่ามาทำให้เสีย   

วันที่ 10 ตุลาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลวดลายของท่านอาจารย์มั่น   

วันที่ 9 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การประพฤติปฏิบัติไม่ฝืนไม่ได้   

วันที่ 8 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำสอนของผู้สิ้นกิเลส   

วันที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักภาวนาให้ดูวิถีของจิต   

วันที่ 5 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หากมีผู้ปฏิบัติอยู่   

วันที่ 4 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อนุโลมจนอกจะแตกแล้ว   

วันที่ 3 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นอยู่ในจิตพูดให้ใครฟังไม่ได้   

วันที่ 2 ตุลาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเมตตาครอบโลกธาตุ   

วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้ค่าบุหรี่ซองหนึ่งก็เอา    

วันที่ 30 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จบสรีรศาสตร์ขั้นอนาคามี   

วันที่ 29 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุญสนองบุญ    

วันที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก