ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นมหาวิทยาลัยป่า   

วันที่ 27 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเด็ดขาดของธรรม   

วันที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห้ามไม่ให้ภาวนา   

วันที่ 25 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจมนุษย์นี้สมควรแก่ธรรม   

วันที่ 24 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยผาดโผน   

วันที่ 23 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาแท้ทำประโยชน์ให้โลก   

วันที่ 22 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีบุญไม่เดือดร้อน   

วันที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจของธรรมกล่อมใจ   

วันที่ 20 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่มีชิ้นดี   

วันที่ 19 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของเราอย่ามาวินิจฉัย   

วันที่ 18 กันยายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อวดเก่งกว่าศาสดาแล้วพังทั้งนั้น   

วันที่ 17 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประตูเปิดแล้ว   

วันที่ 16 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเป็นคุณต่อโลก   

วันที่ 15 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บริสุทธิ์ล้วนๆ คือจิตพระอรหันต์    

วันที่ 14 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กลายเป็นโรงเลี้ยงสัตว์   

วันที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พักด้วยคำพูดเฉยๆ แต่ใจยังเป็นห่วง   

วันที่ 12 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านพูดอายุอย่างนั้นๆ มันก็ไม่เชื่อ    

วันที่ 11 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาษาธรรมล้วนๆ   

วันที่ 10 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อ่านใจตัวเอง    

วันที่ 9 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้จำเป็นมีอยู่ทุกแห่ง    

วันที่ 8 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มนุษย์เรามีค่าอยู่กับยางอาย    

วันที่ 7 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

อาหารขาดแคลนธรรมเจริญ    

วันที่ 6 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครเป็นครูจำเอาไว้    

วันที่ 5 กันยายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตไม่ไปยุ่งเสียอย่างเดียวก็ว่างไปหมด    

วันที่ 4 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสสิ้นสมมุติสิ้น    

วันที่ 3 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมถึงหยาบเอานักหนาจิต    

วันที่ 2 กันยายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เงินเผื่อโลก    

วันที่ 1 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีวาสนายังไงก็ไม่พบ    

วันที่ 31 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนามีร่องรอย    

วันที่ 30 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าพูดมากนักภาวนา    

วันที่ 29 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปล่อยตามมันแล้วไปใหญ่    

วันที่ 28 สิงหาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ช่วยตัวเอง    

วันที่ 27 สิงหาคม 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มืดดำที่สุดคือใจสัตว์โลก    

วันที่ 26 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 26 ส.ค. 2549 บ่าย  

วันที่ 26 สิงหาคม 2549 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ทำไมถึงช่วยประเทศลาวมาก    

วันที่ 25 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกหัดนิสัย    

วันที่ 24 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกมีแต่ความสกปรกโสมม    

วันที่ 23 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติดีเท่าไรยิ่งตั้งรากตั้งฐานได้เร็ว    

วันที่ 22 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เตือนเรื่องอดอาหาร    

วันที่ 21 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะประเภทนี้ไม่ได้ออกง่ายๆ    

วันที่ 20 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก