ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

วัตถุช่วยโลก ธรรมช่วยหัวใจ    

วันที่ 19 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงโลก เสียงธรรม   

วันที่ 19 สิงหาคม 2549 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ฤทธิ์คำสัตย์คำจริง    

วันที่ 18 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมมุติเป็นเครื่องขวางใจ    

วันที่ 17 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรเป็นอุปสรรคเวลานี้    

วันที่ 16 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่เทศน์หลวงตาออกหน้า   

วันที่ 15 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงกิริยาจะเหมือนโลกก็ไม่ใช่โลก    

วันที่ 14 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปกครองโดยธรรม    

วันที่ 13 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 12 ส.ค. 2549 เย็น  

วันที่ 12 สิงหาคม 2549 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 12 ส.ค. 2549 บ่าย  

วันที่ 12 สิงหาคม 2549 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตำหนิพระพุทธเจ้าได้ไง    

วันที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 11 ส.ค. 2549 ค่ำ  

วันที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหมือนเอาฝ่ามือกั้นน้ำมหาสมุทร    

วันที่ 10 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวโทษอยู่กับเรา    

วันที่ 9 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่นี่ไม่ยุ่ง ที่นี่ไม่วุ่นวาย    

วันที่ 8 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผีติดคุก    

วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คณะทหารจากกรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี (บ่าย)  

วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มองไม่เห็นใครเห็นแต่....    

วันที่ 6 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุญหลายต่อ    

วันที่ 5 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีมากมีน้อยขอให้เป็นความเสมอภาค    

วันที่ 4 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดยากพูดลำบาก    

วันที่ 3 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สนุกดูโลก    

วันที่ 2 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายบุญสายกรรม    

วันที่ 1 สิงหาคม 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีอะไรหนักหนาเท่าการรบกับกิเลส    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตใจต่ำเสียอย่างเดียวอะไรต่ำหมด    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมปรากฏ จิตใจสว่าง    

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอฝากคำนี้ไปถึงหมอ    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่แก้นิสัยตัวเองจะแก้อะไร    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แล้วแต่นิสัยวาสนาบารมีของผู้สร้าง    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โจมตีความชั่วของตัวเอง    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งได้จิตขอให้มีหลักเกณฑ์เถอะ    

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติออกช่วยโลก    

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจเป็นรังใหญ่ของงาน    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางอันราบรื่นดีงาม    

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถูกต้มเรื่อย    

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจบริสุทธิ์อะไรออกไปก็บริสุทธิ์หมด    

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรามองคนผิดจริงๆ    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดีแล้วไม่ยุ่ง    

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลาจนตรอกสติปัญญามาเอง    

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัดหางปล่อยเลย    

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก