ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

นอกคัมภีร์แต่ไม่นอกธรรม    

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติขาดเพราะไม่มีคำบริกรรม    

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขันธ์ล้วนๆ คือขันธ์ของพระอรหันต์    

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ในพรรษาหนึ่งให้ได้ความดีประจำตน    

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ปัญญาขั้นสูงเห็นสมาธิเป็นภัยไปหมด (2)   

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2549 เวลา 19:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บังคับใจของตนเพื่อศีลเพื่อธรรม    

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสขาดจากใจอยู่ไหนสบายหมด    

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝากธรรมเข้าสู่หัวใจ    

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 7 ก.ค. 2549 เย็น  

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2549 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2549 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

กิเลสเข้าสู่ใจมีแต่ภัย ธรรมเข้าสู่ใจมีแต่คุณ  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2549 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อยู่ๆก็มาแทงข้างหลัง  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (เย็น)  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2549 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2549 เวลา 19:40 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ยอดแห่งธรรมที่ควรปฏิบัติ

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2549 (เช้า)  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2549 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่าเห็นสมบัติใดเลิศกว่าวิมุตติสมบัติ

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2549 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ที่เราได้บวชเพราะน้ำตาพ่อ

วันที่ 29 มิถุนายน 2549 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 29 มิถุนายน 2549 เวลา 19:05 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ไม่สูญหายไปไหนคือบาปและบุญ

วันที่ 28 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

ถ้าเรายังไม่ตายสมบัติเงินทองจะขยายทั่วประเทศไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่าให้มันเลยฐานะของตัวเอง

วันที่ 24 มิถุนายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 24 มิถุนายน 2549 เวลา 19:05 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความเมตตาสงสารพาให้เป็นไป  

วันที่ 23 มิถุนายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

นิสัยนุ่มนวลไม่มีใครเกินท่านอาจารย์ฝั้น  

วันที่ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ณ สันติธรรมาราม จ.ราชบุรี 22มิ.ย.2549 (บ่าย)  

วันที่ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : สันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

กรรมฐานผู้มุ่งธรรมไม่ยุ่งกับวัตถุสิ่งก่อสร้าง   

วันที่ 21 มิถุนายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

คลังแห่งธรรมอยู่ที่พระพุทธเจ้า  

วันที่ 21 มิถุนายน 2549 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 (เช้า)  

วันที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 (ค่ำ)  

วันที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 19:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรม

วันที่ 19 มิถุนายน 2549 เวลา 19:15 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สำนักวิปัสสนาแม่ชีวัดทุ่งบอน จ.จันทบุรี 19มิ.ย.2549 (สาย)  

วันที่ 19 มิถุนายน 2549 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : สำนักวิปัสสนาแม่ชีวัดทุ่งบอน ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 มิ.ย. 2549  

วันที่ 18 มิถุนายน 2549 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ฌ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ. ระยอง

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 มิ.ย. 2549 สาย   

วันที่ 18 มิถุนายน 2549 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : ณ วัดสุภัททะบรรพต (มาบจันทร์)

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 มิ.ย. 2549 ค่ำ  

วันที่ 18 มิถุนายน 2549 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : ณ วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน)

บุญกุศลเป็นเครื่องสังหารภพชาติ

วันที่ 17 มิถุนายน 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 มิ.ย. 2549 บ่าย  

วันที่ 17 มิถุนายน 2549 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ฌ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ. ระยอง


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก