ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 16 ม.ค. 2549 สาย  

วันที่ 16 มกราคม 2549 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 16 ม.ค. 2549 บ่าย  

วันที่ 16 มกราคม 2549 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 16 ม.ค. 2549 ค่ำ  

วันที่ 16 มกราคม 2549 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 14 ม.ค. 2549  

วันที่ 14 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 14 ม.ค. 2549 ค่ำ  

วันที่ 14 มกราคม 2549 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 14 ม.ค. 2549 บ่าย  

วันที่ 14 มกราคม 2549 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

***ไม่มีสมมุติใดจะมากีดขวางจิตที่ว่างได้

วันที่ 13 มกราคม 2549 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดเจดีย์หลวง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 13 ม.ค. 2549  

วันที่ 13 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

กลัวย้อนหลัง   

วันที่ 12 มกราคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 12 ม.ค. 2549 เย็น  

วันที่ 12 มกราคม 2549 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

ความรู้ภายใน    

วันที่ 11 มกราคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความละเอียดของจิต   

วันที่ 10 มกราคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่มีในใจโล่งไปหมดมีแต่ธรรม    

วันที่ 9 มกราคม 2549 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บอกจุดสำคัญให้    

วันที่ 8 มกราคม 2549 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมมีทั้งเบรกทั้งคันเร่ง   

วันที่ 7 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแล้วไปไหน    

วันที่ 6 มกราคม 2549 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำใจที่มีต่อโลก    

วันที่ 5 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตกแต่งภายในจิต    

วันที่ 4 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติมงคล    

วันที่ 3 มกราคม 2549 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องหมายของปีใหม่    

วันที่ 2 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เลือกเฟ้นกรรมของตนเวลามีชีวิตอยู่    

วันที่ 1 มกราคม 2549 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

กรรมอันนี้จะพันลงนรก  

วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 31 ธ.ค. 2548  

วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เวลา 16:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเกิดกับใจแล้วเหนือสิ่งใด   

วันที่ 30 ธันวาคม 2548 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมตตาธรรมมีเท่าไรทุ่มลงหมด   

วันที่ 30 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความสุขจะอยู่ในความพอดี  

วันที่ 29 ธันวาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมชาตินั้นคือนิพพานเที่ยงอยู่ในหัวใจ   

วันที่ 29 ธันวาคม 2548 เวลา 18:25 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ระลึกถึงธรรมเสมอ ใจจะทรงคุณค่าตลอดไป   

วันที่ 28 ธันวาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 28 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ท่านอาจารย์ฝั้นกับเราแยกกันไม่ออก   

วันที่ 27 ธันวาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ให้เอาศาสนามาทำงานในหัวใจ  

วันที่ 27 ธันวาคม 2548 เวลา 18:25 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

**ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสเกิดไม่ได้   

วันที่ 26 ธันวาคม 2548 เวลา 18:35 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ละชั่วทำดี เป็นพรทั้งปีใหม่ปีเก่า   

วันที่ 25 ธันวาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดี ต้อนรับปีใหม่  

วันที่ 24 ธันวาคม 2548 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 24 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 23 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ณ บริษัท เรนโบว์ อโรคยา จ.ฉะเชิงเทรา 23ธ.ค.2548  

วันที่ 23 ธันวาคม 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : บริษัท เรนโบว์ อโรคยา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

น้ำใจให้อภัยสำคัญมาก   

วันที่ 22 ธันวาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

แนวทางแห่งธรรมเป็นแนวทางที่ให้รู้เห็นสิ่งที่มี (ณ บริษัท เรนโบว์ อโรคยา)  

วันที่ 22 ธันวาคม 2548 เวลา 16:30 น.     สถานที่ : บริษัท เรนโบว์ อโรคยา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ณ บริษัท เรนโบว์ อโรคยา จ.ฉะเชิงเทรา 22ธ.ค.2548 (บ่าย)  

วันที่ 22 ธันวาคม 2548 เวลา 14:50 น.     สถานที่ : บริษัท เรนโบว์ อโรคยา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก