ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

(วันนี้หลวงตาไม่ได้แสดงธรรม)  

วันที่ 21 ธันวาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 21 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เป็นความชอบธรรม ไม่ให้พูดได้อย่างไร   

วันที่ 20 ธันวาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์โปรดคณะสงฆ์ลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาลย์  

วันที่ 20 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ได้รับการสงเคราะห์จากผู้ใด บุญคุณนี้ฝังลึก ไม่ลืม   

วันที่ 19 ธันวาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 19 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

หลั่งไหลเข้าวัดมากๆ ความสงบเย็นจะมีแก่ชาติบ้านเมือง   

วันที่ 18 ธันวาคม 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 18 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ผิดถูกชั่วดี ธรรมครอบไว้หมด (ท้ายเทศน์)

วันที่ 17 ธันวาคม 2548 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นธรรมสุดยอดในโลกธาตุนี้   

วันที่ 17 ธันวาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เหตุผลพาก้าวเดิน  

วันที่ 16 ธันวาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 16 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความแน่นอนของธรรม   

วันที่ 15 ธันวาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 15 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ขอให้ตายใจในธรรมของพระพุทธเจ้า   

วันที่ 14 ธันวาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

หักห้ามวัฏวนด้วยจิตตภาวนา (สมเด็จพระสังฆราช)  

วันที่ 13 ธันวาคม 2548 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ไม่เห็นแก่การให้-การเสียสละ ไม่ดี   

วันที่ 13 ธันวาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ให้กำลังใจ มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ (องคมนตรี)  

วันที่ 13 ธันวาคม 2548     สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กทม.

ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเรารักสงวนมาก   

วันที่ 12 ธันวาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

12ธ.ค.2548 (ค่ำ) ณ สวนแสงธรรม กทม. (สมเด็จพระสังฆราช)  

วันที่ 12 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 12 ธ.ค. 2549 บ่าย   

วันที่ 12 ธันวาคม 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เพื่อครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง   

วันที่ 11 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 11 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

คนมีกิเลสที่มีธรรมครองใจ   

วันที่ 10 ธันวาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 10 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เราถือตาเป็นสำคัญ   

วันที่ 9 ธันวาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 9 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 9 ธ.ค. 2548 บ่าย   

วันที่ 9 ธันวาคม 2548 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

สินค้าที่มีขึ้นจากเมืองไทย ขอให้ส่งเสริม   

วันที่ 8 ธันวาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ยกเลิกกัน-ให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวง   

วันที่ 8 ธันวาคม 2548 เวลา 18:25 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ใจไม่มีกิเลสมาแทรกก็สบาย   

วันที่ 7 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 (บ่าย)  

วันที่ 7 ธันวาคม 2548 เวลา 16:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

รสชาติจากธรรม   

วันที่ 7 ธันวาคม 2548 เวลา 18:15 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ภาวนาซิยุ่งอะไรกับใคร   

วันที่ 6 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปได้ทั้งนั้นหัวใจดวงนี้    

วันที่ 5 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เข้าสมาธิภาวนาระงับขันธ์   

วันที่ 2 ธันวาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 ธ.ค. 2549 ค่ำ  

วันที่ 2 ธันวาคม 2548 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

เกียรติที่แท้จริงคือบุญกุศล    

วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เย็นด้วยอำนาจเมตตาธรรม    

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเหยียบย่ำทำลายวาสนาของตน    

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก