ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

ระงับบ้าคิด    

วันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กระจายศูนย์โรคตา    

วันที่ 14 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าปล่อยวางการภาวนา   

วันที่ 14 สิงหาคม 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เรียนหนังสือ ๗ ปีจิตรวม ๓ หน    

วันที่ 13 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันเกิดวันตาย   

วันที่ 12 สิงหาคม 2548 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีชีวิตอยู่ก็ได้ทำประโยชน์    

วันที่ 11 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 11 ส.ค. 2548 เย็น  

วันที่ 11 สิงหาคม 2548 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประชุมธรรมสักที    

วันที่ 10 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มักจะทำลายสิ่งดีงาม    

วันที่ 9 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้ตามเป็นจริงทุกอย่างคือพุทธศาสนา    

วันที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรดาร์ธรรม    

วันที่ 7 สิงหาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์ในยุคปัจจุบัน    

วันที่ 6 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เบียดเบียนทำลายศาสนา    

วันที่ 5 สิงหาคม 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จ้างไปฟังเทศน์    

วันที่ 4 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนเราดีอยู่ที่ศีลที่ธรรม    

วันที่ 3 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติปัญญาเป็นอาวุธ    

วันที่ 2 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ควรคำนึงถึงธรรมเสมอวันหนึ่งๆ    

วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตามหาบัว สงเคราะห์ศูนย์รักษาตา นครหลวงเวียงจันทร์   

วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เวลา 10:00 น.     สถานที่ : ลาว

ความเมตตาเหลือล้นพ้นประมาณ    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องสตินี่วิตกจริงๆ    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปล่อยหมาเข้าถาน    

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สังฆาฯ ปาราชิก ไม่มีในพระอรหันต์   

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2548 เวลา 12:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหตุที่เทศน์เป็นขวานผ่าซาก    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีสติกิเลสไม่เกิด    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จอมปราชญ์สมัยปัจจุบัน    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไปภาคใต้    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลงได้จริงในหัวใจแล้วไม่หวั่นกับอะไร    

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งสัจจะในพรรษา    

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความชั่วเอาให้มันขาดสะบั้น    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 22 ก.ค. 2548 ค่ำ  

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2548 เวลา 20:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จุดที่บรรลุธรรม    

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมที่สอนไว้ไม่จากไป  

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อะไรขัดธรรมปัดออกหมด   

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

วัดปฏิบัติกลายเป็นส้วมเป็นถาน  

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กทม.

ระวังให้ดีนะในครัววัดป่าบ้านตาด   

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

วิถีจิตที่ละกิเลส  

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมของชาวพุทธ   

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

กลอุบายมีตั้งแต่ซ้อน   

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

หัวใจนี้เทศน์ถึงนิพพาน   

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก