ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เราเทศน์เพื่อหัวใจคน   

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ฝืนไปตามธรรม   

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

วิธีการพิจารณาจิตใจ  

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

นิมนต์พระไปฉัน   

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ที่พึ่งจากการดูจิตใจตน

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2548     สถานที่ : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรียนมาเพื่อตัวเอง   

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 12 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

พระเป็นผู้รักษาธรรมวินัย   

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สิ่งที่คาดไม่ได้   

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อย่าเอาอะไรมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

วันที่ 10 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตใจนี้อะไรขวางไม่ได้ถ้าเป็นอธรรม   

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ความสุขแท้อยู่ที่ครอบครัวมีศีลธรรมสมบูรณ์

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2548 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ใจธรรมมีอำนาจเหนือใจคนใจสัตว์

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กทม.

เทศน์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 (เช้า)  

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เตือนด้วยความปรารถนาดี   

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตสิ้นโทษ   

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

รัฐบาลทำลายชาติตัวเอง   

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อำนาจไม่เหนือกรรม  

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เตือนรัฐบาลถ้าไม่อยากจม   

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

หลักธรรมหลักวินัยของพระผู้ล่วงลับ

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ทุกข์ตามธรรมพระพุทธเจ้า   

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ภาคปฏิบัติไม่เกี่ยวกับสมอง   

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สุขเพราะบำเพ็ญศีลธรรม   

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อะไรมาก็เหยียบหัวเมืองไทย   

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ตายใจได้เมื่อถึงนิพพานแล้วเท่านั้น   

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

โทษของกิเลส คุณค่าของธรรม   

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ช่วยคนตาบอดมีอานิสงส์มาก   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จงอย่าลืมตัว   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้    

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประธานาธิบดีตำแหน่งมหาภัยศาสนา   

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เวลา 15:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อาศัยกันได้เพราะเมตตาธรรม  

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เหตุผลต่อเหตุผล    

วันที่ 29 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม้แต่เสียงธรรมก็ว่าเป็นพิษร้ายแรง    

วันที่ 28 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่พึ่ง    

วันที่ 27 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจไม่มีคำว่าหญิงว่าชาย    

วันที่ 26 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาษาใจ-ภาษามนุษย์    

วันที่ 25 มิถุนายน 2548 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอมรับพระพุทธเจ้าด้วยจิตตภาวนา    

วันที่ 24 มิถุนายน 2548 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก