ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 22 พ.ค. 2548 เย็น  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2548 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : อุดรธานี

ศรัทธาใหญ่    

วันที่ 21 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การประกาศธรรมสอนโลกเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่ง    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของวาสนาแท้อยู่ที่ใจ    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ... 18 พ.ค. 2548   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานตกนรกทั้งเป็น    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่ละอาจารย์ของเรา    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันตัดสินภพชาติ   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมดภัยแล้วถึงนิพพาน    

วันที่ 14 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หยุดชดเชย   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตกแต่งภายในให้ดี   

วันที่ 12 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าท้อพระทัย   

วันที่ 11 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าก่อกรรมก่อเวรกัน    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สรณะของเราเกิดจากภาวนาทั้งนั้น    

วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจไม่มีกิเลสออกแง่ไหนก็มีแต่ธรรมล้วนๆ    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำงานด้วยสติ   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2548 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใจดวงนี้พร้อมที่จะเลิศเลอ    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวบุตรเทวดาเคยเทศน์มาแล้ว    

วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การปล่อยตัวมีแต่เดือดร้อน    

วันที่ 5 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเข้าสู่ใจแล้วมีคุณค่า    

วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจสวยงามแล้วพอ    

วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจ้าคุณศรีวรคุณช่วยไว้    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนจบทั้งทางโลกทางธรรม    

วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตไม่มีคำว่าสูญ

วันที่ 30 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กทม.

อย่าประมาทกรรม   

วันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

สร้างธรรมให้เจริญในใจ   

วันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ระลึกชาติ   

วันที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

ให้ดูความจอมปลอมในหัวใจ   

วันที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

อำนาจความว่างของจิต  

วันที่ 26 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ธรรมไม่ล้าสมัย  

วันที่ 26 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กทม.

ธรรมเป็นแบบฉบับของโลก  

วันที่ 25 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2548 (เย็น บริเวณวิหาร วัดอโศการาม)  

วันที่ 24 เมษายน 2548 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : บริเวณวิหาร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

เขาว่า หลวงตาบัวญาณเสื่อม   

วันที่ 24 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2548 (ค่ำ วัดอโศการาม)  

วันที่ 24 เมษายน 2548 เวลา 20:00 น.     สถานที่ : กุฏิ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

ธรรมนี้เอาแต่ความจริงมาสอน   

วันที่ 23 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 23 เมษายน 2548 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

ติโรกุฑฑกัณฑสูตร   

วันที่ 22 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 (ค่ำ)  

วันที่ 22 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.

สำคัญที่ใจให้ลงในธรรม  

วันที่ 21 เมษายน 2548 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก