ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

พระพุทธเจ้าต้องรับรองจึงเป็นอรหันต์ได้    

วันที่ 25 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รักษาตัวด้วยธรรม    

วันที่ 24 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกเวลานี้เหือดแห้งธรรม    

วันที่ 23 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ย้อนจิตเข้ามาดูตัวเองอยู่เสมอ    

วันที่ 22 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มองหน้าพระพุทธเจ้าบ้าง    

วันที่ 21 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขณะจิตจะเคลื่อนจากร่าง    

วันที่ 20 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราไม่ได้มักใหญ่ใฝ่สูง    

วันที่ 19 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาไม่มีพิษมีภัยต่อผู้ใด    

วันที่ 18 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตอบรับการถวายฎีกา    

วันที่ 17 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มวยแชมเปี้ยนสู้ไม่ได้    

วันที่ 16 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตามจิตตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด    

วันที่ 15 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นบ้ากันหายหรือยัง    

วันที่ 14 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประชาชนต้องเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลา    

วันที่ 13 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดเป็นธรรมเราจำไม่ลืม    

วันที่ 12 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่ธรรมะล้วนๆ สบายใจ    

วันที่ 11 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าใจเบาหูเบา    

วันที่ 10 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ของกิเลสเฟ้อทั้งนั้น    

วันที่ 9 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กรรมดีกรรมชั่วครอบหมด    

วันที่ 8 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายสอนของหลวงปู่มั่น    

วันที่ 7 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดุด่าก็เพื่อลากเข็นขึ้นมาจากกองทุกข์    

วันที่ 6 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นตัวว่าผิดก็แก้เสีย    

วันที่ 5 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สาระสำคัญของฎีกา    

วันที่ 4 มีนาคม 2548 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เล่นกับของสกปรก    

วันที่ 4 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดุด่าตรงไหนความบกพร่องอยู่ตรงนั้น    

วันที่ 3 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซาบซึ้งธรรมะหลวงตา    

วันที่ 2 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ติดเราเสียอย่างเดียวติดหมด    

วันที่ 1 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สถานที่สมคำร่ำลือ    

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสวยนิพพานทั้งๆ ที่มีกิเลส    

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาภัย นอนใจไม่ได้    

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

(ปกป้องวิทยุเสียงธรรม)  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ตัดวิทยุเวลาเทศน์ถึงจุดสำคัญๆ (ที่ธรณีสงฆ์)    

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมชักสะพาน นรกเอื้อมมือรับ    

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์มีได้ง่ายๆ เหรอ    

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเรารักษามาตั้งแต่วันบวช    

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนากับทางบ้านเมืองอาศัยกัน    

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สลดสังเวชความเลวร้ายของมนุษย์ทุกวันนี้    

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิพพานไม่ใช่ผู้รู้    

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝากนายกฯ ไว้    

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักของการภาวนาอยู่ที่สติ (พรบ.เศรษฐกิจพิเศษทำลายชาติ)    

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พากันฟื้นจิตใจ    

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก