ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมฆราวาส" มีจำนวน "5807" กัณฑ์

พระทำไมจึงเป็นอย่างนี้ (สมเด็จพระสังฆราชทรงติดตามข่าว)    

วันที่ 24 มิถุนายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ยอมรับการแก้ตัวแบบนี้    

วันที่ 23 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้อภัยอาจต่อยพลาด    

วันที่ 22 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้พอแล้วทุกอย่าง    

วันที่ 21 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทดลองพระ    

วันที่ 20 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทิดทูนพระพุทธเจ้า    

วันที่ 19 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมนาคุณหมอ    

วันที่ 18 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวรรค์เป็นอันดับสอง    

วันที่ 17 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศพควรอยู่วัดไหน    

วันที่ 16 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของดีผู้ที่จะนับถือมีน้อย    

วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาพุทธกระจายไปไหนเป็นคุณทั้งนั้น    

วันที่ 14 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความอัศจรรย์แห่งธรรมของพระพุทธเจ้า    

วันที่ 13 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรดาร์ของธรรม    

วันที่ 12 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้กลับวัดของท่านนั้นเหมาะ    

วันที่ 11 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หากินทางอื่นไม่ได้เหรอ    

วันที่ 10 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ออกโดยถ่ายเดียว    

วันที่ 9 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แล้วจะขึ้นช่องไหนอีก    

วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสตั้งอยู่ในจิตของพระอรหันต์    

วันที่ 7 มิถุนายน 2547 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าไม่ภาวนาก็ไม่มีความรู้แปลกๆ    

วันที่ 6 มิถุนายน 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาความดีมาจากไหน    

วันที่ 5 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นคำพูดของพระเหรอ?    

วันที่ 4 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตาบอดนี้สิ้นไปหมดทุกอย่าง    

วันที่ 3 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความพากเพียร    

วันที่ 2 มิถุนายน 2547 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พักยา    

วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจจิตไม่ตาย    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บวชมา ๗๑ ปีนี้แล้วสร้างแต่ความดีงาม  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

เวลานี้รอตอบอยู่แล้ว    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตัวสำคัญอยู่เบื้องหลัง    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เล็งธรรมเสมอ    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนังสือพิมพ์นี้เราชมเชย    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หย่อนบัตรให้คนชั่ว ตัดคอคนทั้งประเทศ    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเกินศาสดา    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันงานของธรรม    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ของคนหยาบหนา    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีสติจะไม่ทำอย่างนี้    

วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โครงการหนอน    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฆราวาสจะมาแย่งสมบัติของพระพุทธเจ้า    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แน่ใจแล้วสอนคนอื่นก็แน่ใจ    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติเป็นพื้นฐานแห่งการปราบกิเลส    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำหรับผู้มุ่งธรรมล้วนๆ    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | Next > >

หน้าแรก